Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Πνευματική ιδιοκτησία

Για κατοχύρωση σημάτων και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας... σκεφτείτε ELC

Πνευματική ιδιοκτησία

Είτε θέλετε απλά να ελέγξετε την κατοχύρωση ενός σήματος ή να διασφαλίσετε ένα όνομα, σχέδιο ή έργο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη ή ακόμα και παγκόσμια η πείρα μας και η οργάνωσή μας μπορούν να σας βοηθήσουν ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Σε 48 ώρες - σε εργάσιμες ημέρες - μπορούμε να ολοκληρώσουμε έλεγχο διαθεσιμότητας σήματος ή επωνυμίας στην Ελλάδα, και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μπορούμε να ολοκληρώσουμε την διαδικασία κατοχύρωσης εφεύρεσης.

Η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας ενός έργου και η κατά το δυνατόν αποτελεσματική προστασία του σε περίπτωση προσπάθειας προσβολής της, είναι εξαιρετικά σημαντική αλλά κάτω από τις σημερινές συνθήκες γίνεται όλο και πιο σύνθετη και πολύπλοκη υπόθεση για την οποία είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη.

Με κατανοητά και απλουστευμένα βήματα μπορούμε να σας κατευθύνουμε για ευρωπαϊκή κατοχύρωση σήματος ή επωνυμίας με το Ευρωπαϊκό γραφείο Κατοχυρώσεων (European Patent Office) ενώ μπορούμε να αναλάβουμε την σχετική διαδικασία και στις ΗΠΑ.