Πολιτική εχεμύθειας

Πολιτική εχεμύθειας

Τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν μεγίστη σημασία για μας. Με απόλυτο σεβασμό προς την κείμενη νομοθεσία δεν επιτρέπουμε σε τρίτους την πρόσβαση σε λίστες δεδομένων μας ούτε αποκομίζομε οικονομικά οφέλη από τις πληροφορίες επικοινωνίας που μας δίνετε μέσω της ιστοσελίδας μας.

Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε το επαγγελματικό μας απόρρητο και χρησιμοποιούμε κάθε νομικά διαθέσιμο σύγχρονο μέτρο για την προστασία δεδομένων.