Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Παράνομη μετακίνηση παιδιών από την Ελλάδα στην Ελβετία: Το Ανώτατο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο διατάσσει την επιστροφή τους στην Ελλάδα

Το 2022 σημειώθηκε μια σημαντική νομική νίκη για τη δικηγορική μας εταιρεία ELC.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2022, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελβετίας (το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο) εξέδωσε απόφαση με την οποία τερματίστηκε υπόθεση παράνομης απομάκρυνσης παιδιών από την Ελλάδα στην Ελβετία για επτά μήνες. Το δικηγορικό μας γραφείο, εκπροσωπώντας τον πατέρα των παιδιών ζήτησε την επιστροφή τους στην Ελλάδα καί κέρδισε την υπόθεση.

Το φαινόμενο της απαγωγής παιδιών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες για διάφορους λόγους, όπως η παγκοσμιοποίηση, οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και η αύξηση των δι-εθνικών ζευγαριών.
Η Σύμβαση της Χάγης της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τις αστικές πτυχές της διεθνούς απαγωγής παιδιών (εφεξής "Σύμβαση της Χάγης") είναι το κύριο νομικό μέσο στον τομέα αυτό, καθώς δεσμεύει σήμερα 100 κράτη (για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το άρθρο μας της 1ης Φεβρουαρίου 2022).

Ενώπιον των καντονικών δικαστηρίων, το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα ήταν κατά πόσον η μητέρα, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μπορούσε να μετακομίσει στην Ελβετία με τα παιδιά χωρίς την άδεια του πατέρα, δεδομένου ότι είχε προσωρινά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών και ότι το ζευγάρι είχε χωρίσει εδώ και χρόνια. Η μητέρα, από την άλλη πλευρά, προφανώς υποστήριξε ότι η συγκατάθεση του πατέρα για τη μετακίνηση στο εξωτερικό δεν ήταν απαραίτητη λόγω της αποκλειστικής επιμέλειας των παιδιών.

Ο Ελβετός δικαστής δεν χρειάστηκε να αποφασίσει το θέμα αναλύοντας την ελληνική νομοθεσία, καθώς στις 10 Μαΐου 2022 το Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι η κίνηση ήταν παράνομη. Πράγματι, το άρθρο 14 ΣΧ 80 επιτρέπει στις αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση να επικαλεστούν άμεσα δικαστική ή διοικητική απόφαση που αναγνωρίζεται επίσημα στο κράτος συνήθους διαμονής του παιδιού για να προσδιορίσουν την ύπαρξη παράνομης απομάκρυνσης κατά την έννοια του άρθρου 3 ΣΧ 80.

Η ελβετική δικαστική αρχή έπρεπε, επομένως, να αναλύσει τις εξαιρέσεις από την επιστροφή που προβλέπονται στο άρθρο 13 του ΠΚ 80, οι οποίες δεν υπήρχαν στην προκειμένη περίπτωση, προτού διατάξει την άμεση επιστροφή των παιδιών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΠΚ 80.

Η απόφαση του καντονικού δικαστηρίου επιβεβαιώνει την ακαμψία της ΣΧ 80, η οποία ορθώς σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα παιδιά από τις βλαβερές συνέπειες της απαγωγής, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι τα υφιστάμενα δικαιώματα επιμέλειας και επικοινωνίας σε ένα συμβαλλόμενο κράτος γίνονται αποτελεσματικά σεβαστά. Στην προκειμένη περίπτωση, ούτε η ταχεία ένταξη των παιδιών στην Ελβετία ούτε η προτίμησή τους για τη χώρα αυτή μπορούσαν να εμποδίσουν την επιστροφή τους στη χώρα συνήθους διαμονής τους, την Ελλάδα, καθώς είχε παραβιαστεί η νομοθεσία της χώρας αυτής.

Με την προσφυγή της ενώπιον του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, η μητέρα των παιδιών αμφισβήτησε κυρίως το γεγονός ότι το καντονικό δικαστήριο είχε στηρίξει την απόφασή του (κατά την έννοια του άρθρου 14 ΣΧ 80) στην ελληνική απόφαση της 10ης Μαΐου 2022, η οποία, όπως ισχυρίστηκε, ήταν άκυρη.
Η απάντηση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ελβετίας σε αυτή την καταγγελία ήταν σαφής: το άρθρο 14 ΣΧ 80 εξυπηρετεί την αρχή της σκοπιμότητας που πρέπει να εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους υποθέσεις- ο σκοπός του δεν είναι επομένως να αναγνωρίσει εκ των προτέρων μια αλλοδαπή απόφαση ή να εξετάσει τη συμμόρφωσή της. Κατά συνέπεια, η αρχή του καντονίου δεν είχε παραβιάσει την ομοσπονδιακή νομοθεσία.
Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο επιβεβαίωσε τη νομολογία του όχι μόνο σχετικά με την περιοριστική εφαρμογή των εξαιρέσεων από την επιστροφή (άρθρο 13 ΣΧ 80), αλλά και σχετικά με το βάρος της απόδειξης και την απαίτηση αιτιολογίας (άρθρο 42 παράγραφος 2 FSCA).
Εν προκειμένω, οι αιτιάσεις που υπέβαλε η αναιρεσείουσα είχαν καθαρά δευτεροβάθμιο χαρακτήρα ή εξέφραζαν την άποψή της, αλλά δεν έδειχναν ακριβώς με ποιον τρόπο το καντονικό δικαστήριο είχε παραβιάσει τον νόμο.
Ως εκ τούτου, η προσφυγή απορρίφθηκε.

Τα παιδιά, εκπροσωπούμενα από δικηγόρο της επιλογής τους και όχι από τον επιμελητή που είχε διοριστεί στο πλαίσιο της καντονικής διαδικασίας, προσέφυγαν επίσης στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο.
Ωστόσο, η προσφυγή αυτή κρίθηκε απαράδεκτη. Πράγματι, οι αναιρεσείοντες, στερούμενοι της ικανότητας διάκρισης όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των γονέων, η οποία είχε κριθεί από το καντονικό δικαστήριο, δεν μπορούσαν να απαλλαγούν από τις υπηρεσίες του επιμελητή τους για να διορίσουν δικηγόρο της επιλογής τους.

Μετά από επτά μήνες δικαστικής διαμάχης, για μια διαφορά που αποδείχθηκε πολύ λεπτή όχι μόνο λόγω της φύσης της αλλά και λόγω των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των μερών, χαιρετίσαμε με ικανοποίηση αυτή την απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου. Η δικαιοσύνη αποδόθηκε σε έναν πατέρα του οποίου τα δικαιώματα παραβιάστηκαν!

Carmela Telemaco
Κωνσταντίνος Κόκκινος