Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Συμφωνία-πλαίσιο: η Ελβετία και η ΕΕ διακόπτουν τις διαπραγματεύσεις

Ο πρόεδρος της Ελβετίας, Guy Parmelin, ανακοίνωσε στις 26 Μαΐου 2021 το τέλος των διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησε σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες στις 23 Μαΐου 2021, όπου ο Parmelin και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Von der Leyen, συναντήθηκαν. Καμία από τις συζητήσεις δεν μπόρεσε να φέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα στα σημεία διαφωνίας.

Επί του παρόντος, υπάρχουν πέντε διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, τις χερσαίες και αεροπορικές μεταφορές και τη γεωργία.

Η συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ελβετίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία συζητείται από το 2002, αποτελεί τη λύση για την επικαιροποίηση και την αρμονική εφαρμογή της διμερούς πορείας. Από το 2014 είχαν ξεκινήσει συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή θεσμική συμφωνία που θα έφερνε πιο κοντά το ελβετικό και το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο. Αυτό θα επέτρεπε, ιδίως, την ομογενοποίηση των ρυθμίσεων που αφορούν τη συμμετοχή της Ελβετίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και σε θέματα μισθών ή ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων.

Το εν λόγω κείμενο προέβλεπε επίσης διαδικασία επίλυσης διαφορών σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ. Σήμερα, εάν προκύψει πρόβλημα μεταξύ των δύο μερών, καμία εξωτερική οντότητα δεν μπορεί να παρέμβει για να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις.

Η Ελβετία ήταν επιφυλακτική, διότι μια τέτοια συμφωνία-πλαίσιο με την ΕΕ θα οδηγούσε αναμφίβολα σε νομικές αλλαγές μέσω της υιοθέτησης του δικαίου της ΕΕ. Αλλά κυρίως λόγω βαθιών διαφωνιών δεν μπόρεσε να υπογράψει τη συμφωνία, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία δεν έχουν την ίδια ερμηνεία της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, η οποία είναι πιο φιλελεύθερη για την Ένωση. Με το κείμενο αυτό, η Ελβετία θα έπρεπε να έχει μεταφέρει την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ιθαγένεια. Αν ήταν έτσι, οι Ευρωπαίοι που εγκαταστάθηκαν στην Ελβετία θα είχαν ευκολότερη πρόσβαση στο ελβετικό κοινωνικό σύστημα από ό,τι σήμερα.

Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, η Ελβετία ήθελε επίσης να προστατεύσει τους μισθούς της μέσω των συνοδευτικών μέτρων. Σήμερα, εάν μια ευρωπαϊκή εταιρεία θέλει να στείλει έναν αποσπασμένο εργαζόμενο στην Ελβετία, πρέπει να ειδοποιήσει τη διοίκηση οκτώ ημέρες νωρίτερα. Με τη συμφωνία-πλαίσιο, η περίοδος αυτή θα μειωθεί σε τέσσερις μόνο ημέρες. Η Ελβετία θεωρεί ότι η περίοδος αυτή είναι πολύ σύντομη για να επιτρέψει στους επιθεωρητές εργασίας να ελέγξουν ότι δεν υπάρχει μισθολογικό ντάμπινγκ. Η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποδυνάμωση του επιπέδου προστασίας των εργαζομένων στην Ελβετία.

Μία από τις επιπτώσεις του τέλους αυτών των διαπραγματεύσεων αφορά τον κλάδο της ιατρικής τεχνολογίας. Έχοντας χάσει την ελεύθερη πρόσβασή του στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και ως αποτέλεσμα του νέου κανονισμού της ΕΕ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, αυτός ο κλάδος της ελβετικής βιομηχανίας αποτελεί πλέον τρίτη χώρα.

Αυτό σημαίνει ότι θα επιβληθούν αυστηρότερες απαιτήσεις στις ελβετικές εταιρείες κατά την εξαγωγή ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ως τρίτη χώρα, οι εταιρείες θα πρέπει να επωμιστούν μεγαλύτερο διοικητικό βάρος και να επιβαρυνθούν με πρόσθετο κόστος ή να διορίσουν αντιπροσώπους σε κάθε κράτος μέλος. Η έλλειψη πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστά τις εξαγωγές πιο δαπανηρές και διαδικαστικές.

Θα επηρεαστούν και άλλοι τομείς, όπως η γεωργία, η ασφάλεια των τροφίμων και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εγκατάλειψη του εν λόγω σχεδίου συμφωνίας ενέχει τον κίνδυνο να βλάψει τις σχέσεις μεταξύ της Ελβετίας και της ΕΕ, δεδομένου ότι η ΕΕ είχε εξαρτήσει οποιαδήποτε άλλη διμερή συμφωνία πρόσβασης στην αγορά από την υπογραφή της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου. Η τελευταία είχε ως στόχο να ρυθμίσει πτυχές της ενιαίας αγοράς στην Ελβετία, η οποία, από εμπορική άποψη, είναι απαραίτητη. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριος οικονομικός εταίρος της Ελβετίας, οι σχέσεις εισαγωγών και εξαγωγών με την Ελβετία, αν δεν διευκολυνθούν, κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν μακροπρόθεσμα.

Ολόκληρη η ομάδα της European Legal Consultancy είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή αίτημα βοήθειας σχετικά με το θέμα αυτό.