Αποποίηση

Αποποίηση

Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε από το δίκτυο δικηγόρων European Legal Consultancy (ELC). Η περιήγησή σας σε αυτήν σημαίνει την πλήρη αποδοχή από μέρους σας των παρακάτω όρων χρήσης.

Στα πλαίσια της διαρκούς βελτίωσής της διατηρούμε το δικαίωμα να την αναθεωρήσουμε, αλλάξουμε αντικαταστήσουμε ή και να αφαιρέσουμε κάποιο τμήμα ή και όλη την ιστοσελίδα χωρίς ειδοποίηση.

Το ELC δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται χωρίς περιορισμό το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής ή άλλης ιστοσελίδας που να αναφέρεται σε ή να συνδέεται με αυτή την ιστοσελίδα. Το ELC δεν επιδοκιμάζει ούτε συμφωνεί με το περιεχόμενο κάποιας τέτοιας ξένης ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται το ELC σε σας ή σε τρίτους για απώλειες ή ζημιές που να προκύπτουν από τη χρήση σας ή την μη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της. Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε, να προστατέψετε από φθορά και να αποζημιώσετε τον κάτοχο αυτού του site τους υπαλλήλους του, τους εκπροσώπους του, τους παροχείς και/ή τους πράκτορες από και κατά οποιουδήποτε κόστους αντιμετωπίσουν λόγω παραβίασης αυτών των κανόνων από σας. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παραπάνω όρους, πρέπει να παύσετε τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Όλοι οι παρόντες όροι χρήσης και συνδιαλλαγής διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.