Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Τα δικαιώματα των περιεχομένων της ιστοσελίδας μας ανήκουν στο © ELC και στους συνεργαζόμενους του δικηγόρους. Αντιγραφή μέρους ή όλου του περιεχομένου απαγορεύεται χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση μας.

Καλωσορίζουμε συνδέσμους από και προς την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για προηγούμενη γραπτή συμφωνία.

Το ELC αναγνωρίζει ότι όλα τα λογότυπα τρίτων είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα αυτή, ενδέχεται να είναι πνευματικά προστατευόμενες . Για την χρήση αυτού του φωτογραφικού υλικού ευχαριστούμε τους:
Christensen Design, Beundenfeldstr. 31, CH-3013 Bern Switzerland Tel:+41.31.332.99.03