Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

Τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο με σημερινή αποπληρωμή στην πρό τριετίας υψηλή ισοτιμία του Ευρώ το οποίο στο μεταξύ έχει υποτιμηθεί σε σχέση με το Ελβετικό νόμισμα είναι ένα αυθαίρετο αντισυμβατικό και καταχρηστικό βάρος που μερικές τράπεζες προσπαθούν να επιβάλλουν στους ανυποψίαστους πελάτες τους οι οποίοι έχουν παγιδευτεί σε συμβάσεις που πλέον και δικαστικά έχουν χαρακτηριστεί ως άκυρες ή καταχρηστικές όπως μέχρι και πρόσφατα έκρινε το Πρωτοδικείο Ξάνθης ακολουθώντας την δικαστική τάση και πολλών άλλων ευρωπαικών χωρών που αντιμετώπισαν το θέμα αυτό με θύματα δανειολήπτες ανυποψίαστους γιά τις συνέπειες της τότε επιλογής που τους προτάθηκε αλλά δεν εξηγήθηκε επαρκώς.

Το γραφείο μας έχει πρωτοπορήσει στο θέμα αυτό και έχει ήδη ξεκινήσει δικαστικές διεκδικήσεις κατά των τραπεζών-δανειοπαρόχων εδώ καί πολύ καιρό. Με την ιδιαίτερα επιτυχημένη εμπειρία των χρηματοπιστωτικών  διεκδικήσεων κατά των τραπεζών στην Ελλάδα αλλά και την διεθνή μας συνεργασία με το πλέον εξειδικευμένο δικηγορικό γραφείο στην Ευρώπη γιά δάνεια Ελβετικού φράγκου κάνουμε μία λεπτομερή παρουσίαση των θέσεων αλλά και της τακτικής μας στην Ημερίδα του συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού φράγκου την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 στις 16.45 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στην οδό Πανεπιστημίου 52 στο κέντρο της Αθήνας. Με επιμελημένες διαφάνειες αλλά και τεκμηριωμένες νομολογιακά καί δικονομικά θέσεις συζητούμε με τους δανειολήπτες την βελτιστοποίηση της θέσης τους και την απαγκίστρωσή τους από όρους που θεωρούμε παράνομους καί καταχρηστικούς.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 5 και στις 6 Ιουνίου 2014 η παρουσία του κ. Κ. Κόκκινου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.  Ο κ. Κόκκινος ανέπτυξε τους νομικούς προβληματισμούς του κουρέματος των Ελληνικών ομολόγων που κατείχαν φυσικά και νομικά πρόσωπα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πολλές άλλες χώρες και τα οποία πρόσωπα ποτέ δεν συναίνεσαν στην βίαια μονομερή απομείωση της περιουσίας τους που τους επεβλήθη. Πρόκειται για καταφανή παραβίαση εκ μέρους της Ελληνικής Δημοκρατίας του άρθρου 1 του A πρόσθετου πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ που διασφαλίζει το δικαίωμα στην ιδιοκτησία και την περιουσία το οποίο έχει πλήρως αποδεχθεί και  στο οποίο έχει προσχωρήσει η Ελλάδα, κατέληξε ο κ. Κόκκινος.

Περαιτέρω και με την συνδρομή και εισηγητών του Δικαστηρίου εξετάστηκαν λεπτομερώς οι νέοι δικονομικοί κανόνες προσφυγής στο ΕΔΑΔ και κυρίως σε ότι αφορά την εφαρμογή των πιλοτικών αποφάσεων. Οι κανόνες αυτοί προσλαμβάνουν μία νέα ελπιδοφόρα υπόσταση μετά τις πιλοτικές αποφάσεις του Μαρτίου 2014 του Ελληνικού Συμβουλίου της Επικρατείας  αναφορικά με το κούρεμα των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, πράξη την οποία το Ανώτατο Δικαστήριο θεώρησε ωςνόμιμη και σωστή.

 Τις αποφάσεις αυτές ο κ. Κόκκινος  αντικρούει απόλυτα και με πλήρη τεκμηρίωση καταρρίπτει τις θέσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας  σε σύμπραξη και συνεργασία με τον διαπρεπή Ιταλό πανεπιστημιακό καθηγητή κ. Saccucci ο οποίος ειδικεύεται σε προσφυγές κατά κρατών μελών στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διαθέτει εξαιρετικά αξιόλογη εμπειρία στον τομέα αυτόν. Ο κ. Κόκκινος και ο κ. Saccucci  καλούν όλους του κατόχους κουρεμένων Ελληνικών ομολόγων να συμπαραταχθούν στην ευρεία αυτή προσπάθεια εντός της νόμιμης προθεσμίας των 6 μηνών όπως προβλέπεται από τον Δικονομικό κανονισμό του  Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ

Όπως είναι γνωστό, με τον όλο χειρισμό εκ μέρους του Ελληνικού κράτους των εκδοθέντων υπ’ αυτού Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, εφαρμόσθηκαν με το πρόσχημα της συνδρομής λόγων δημοσίου συμφέροντος ακραία άδικες ρυθμίσεις με τις οποίες  χάθηκαν περιουσίες χιλιάδων συμπολιτών μας οι οποίοι απλά εμπιστεύτηκαν τις οικονομίες τους στο Ελληνικό κράτος.

 Κατόπιν προσφυγών πολλών ομολογιούχων στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, μόλις πρόσφατα εξεδόθησαν σχετικά οι αντίστοιχες αποφάσεις του Ελληνικού ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου και συγκεκριμένα, ως προς το PSI για την αντικατάσταση των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου οι υπ’ αριθμ. 1116-1117/2014 της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κατόπιν των πιλοτικών αυτών αποφάσεων, με τις οποίες τα ανωτέρω Δικαστήρια απέρριψαν τις ασκηθείσες προσφυγές – αιτήσεις ακύρωσης, ανοίγει πλέον ο δρόμος για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). Αυτή είναι η  Νομική άποψη του καθηγητού στο Πανεπιστήμιο της Νάπολι κ.Andrea Saccucci ο οποίος εξειδικεύεται στις προσφυγές στο ΕΔΔΑ στο Στρασβούργο σε συνεργασία με τον οποίο το γραφείο μας οργανώνει και καταθέτει τις σχετικές προσφυγές για λογαριασμό των πελατών μας κατόχων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. Ο κ. Andrea Saccucci επισημαίνει ότι είναι πρωταρχικής σημασίας η όσο το δυνατόν ταχύτερη κατάθεση των Ευρωπαϊκών προσφυγών των «κουρεμένων» ομολογιούχων οι οποίοι δεν είχαν προσφύγει στο Ελληνικό Ανώτατο Δικαστήριο και οι οποίοι κατά τον Ιταλό καθηγητή δύνανται να επικαλεστούν το δεδικασμένο των προαναφερομένων πιλοτικών αποφάσεων. Το γραφείο μας κινείται πλέον με εντατικούς ρυθμούς στην κατεύθυνση αυτή ενώ έχει ήδη προγραμματιστεί και επιβεβαιωθεί  η μετάβασή μας στο Στρασβούργο στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 5 και 6 Ιουνίου 2014 στα πλαίσια της διερεύνησης των δικονομικών θεμάτων  των αστικών προσφυγών ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού από την Διεθνή Ένωση Δικηγόρων.

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

    ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αυστριακό δικαστήριο (και συγκεκριμένα το Δικαστήριο Εμπορικών Υποθέσεων της Βιέννης) υποχρεώνει αυστριακή τράπεζα να καταβάλει αποζημίωση περί τα 88.000 ευρώ σε πελάτη της. Συγκεκριμένα, κρίθηκε ότι παρανόμως τον είχε συμβουλεύσει για την αγορά ελληνικών ομολόγων, καθώς, όπως διαγνώσθηκε στην εν λόγω απόφαση, η εκτίμηση από την τράπεζα του κινδύνου των ελληνικών ομολόγων τη δεδομένη στιγμή της αγοράς τους από τον επενδυτή δεν ήταν ορθή, διότι στην πραγματικότητα επρόκειτο για επένδυση μεγαλύτερου κινδύνου απ’ αυτόν που επιθυμούσε να αναλάβει ο πελάτης της. Σύμφωνα με την απόφαση, ο πελάτης, πρ. γενικός διευθυντής της αυστριακής Δημόσιας Εταιρείας Ενέργειας, έμπειρος επενδυτής που επένδυε σε ασφαλή ομόλογα και χρεόγραφα με χαμηλό βαθμό κινδύνου, στις αρχές του 2010 δέχθηκε την πρόταση συμβούλου της τράπεζας για την αγορά ελληνικών ομολόγων, τα οποία η τράπεζα αξιολόγησε στη «βαθμίδα 2», δηλαδή αυξημένου κινδύνου. Ο πελάτης εμπιστεύθηκε την τράπεζά του εφ’ όσων τον είχε συμβουλεύσει, πλην όμως αυτή όφειλε τότε να είχε αξιολογήσει τα ελληνικά ομόλογα στη «βαθμίδα 3» (:υψηλού κινδύνου) και να τον είχε πληροφορήσει σχετικά.

                Το Γραφείο μας επικροτεί την απόφαση της αυστριακής Δικαιοσύνης που πράγματι, εν προκειμένω, δέχθηκε την εξαπάτηση πελάτη τράπεζας – ο οποίος μάλιστα, ως εκ του αντικειμένου της εργασίας του μόνον «αδαής» δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ωστόσο, το δικαστήριο διέγνωσε ότι προέβη μέσω της τράπεζας σε συναλλαγή στην οποία, εάν γνώριζε τον κίνδυνο για το κεφάλαιό του που ανελάμβανε, ουδέποτε θα είχε προβεί. Παρεμφερείς υποθέσεις εκκρεμούν για πλειάδα πελατών του Γραφείου μας στην ελληνική –σε ένα πρώτο επίπεδο– και στην ευρωπαϊκή –σε ένα δεύτερο επίπεδο– Δικαιοσύνη: Ευελπιστούμε (τουλάχιστον βάσιμα, με τέτοιου είδους εκδιδόμενες πλέον αποφάσεις) ότι η Δικαιοσύνη θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα αποδείξει έμπρακτα τον εγγυητικό της θεραπείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ρόλο που σε τελική ανάλυση της επιφυλάσσεται σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας των λοιπών κρατικών εξουσιών (:Κοινοβουλίου και Κυβέρνησης) και θα απονείμει Δίκαιο, δικαιώνοντάς τους.-

 

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

"O Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Nils Wahl εκτίμησε την περασμένη εβδομάδα ότι εάν οι ρήτρες για τη συναλλαγματική ισοτιμία δανείων σε ξένο νόμισμα δεν είναι σαφείς και κατανοητές, τότε ο δανειολήπτης μπορεί να προσφύγει στα εθνικά δικαστήρια προκειμένου να δικαιωθεί.

Η εκτίμηση αυτή έχει τη μορφή εισήγησης προς την ολομέλεια των Ευρωπαίων δικαστών, οι οποίοι καλούνται να απαντήσουν σε σχετικό προδικαστικό ερώτημα του Ανώτατου Δικαστηρίου της Ουγγαρίας.
Η κοινοτική νομοθεσία προβλέπει ότι οι καταναλωτές δεν δεσμεύονται από τις καταχρηστικές ρήτρες που περιλαμβάνονται σε σύμβαση συναφθείσα με επαγγελματία.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα εκδώσει την τελική απόφαση μέσα στις επόμενες βδομάδες, ενώ κατά κανόνα εισακούει την εισήγηση του Γενικού Εισαγγελέα.

 Η υπόθεση αφορά ένα ζεύγος Ούγγρων, το οποίο το 2008 συνήψε με μια ουγγρική τράπεζα σύμβαση ενυπόθηκου δανείου σε ξένο νόμισμα. Η τράπεζα χορήγησε δάνειο ύψους 14,4 εκατ. φιορινίων (46.469 ευρώ), του οποίου η ισοτιμία σε ελβετικά φράγκα καθορίστηκε σε 94.240,84. Βάσει της σύμβασης, το ζεύγος ενημερωνόταν ότι πέραν του ποσού του δανείου, οι τόκοι και τα διαχειριστικά έξοδα, καθώς και οι τόκοι υπερημερίας και τα λοιπά έξοδα θα υπολογίζονταν επίσης σε ελβετικά φράγκα.
Το ζεύγος προσέβαλε ενώπιον των ουγγρικών δικαστηρίων τη ρήτρα δυνάμει της οποίας η τράπεζα μπορούσε να υπολογίσει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις βάσει της τιμής πώλησης του ελβετικού φράγκου. Υποστήριξε ότι η ρήτρα αυτή είναι καταχρηστική, στο μέτρο που προβλέπει, για την αποπληρωμή του δανείου, την εφαρμογή συναλλαγματικής ισοτιμίας διαφορετικής από εκείνη που εφαρμόσθηκε κατά την αποδέσμευση του κεφαλαίου."

Το γραφείο μας σε στενή συνεργασία με δικηγόρους και  Πανεπιστημαικούς απο το Ζάγκρεμπ της Κροατίας που πρώτοι αντιμετώπισαν το θέμα των δανείων σε Ελβετικά φράγκα, έχει ήδη οργανώσει και ξεκινήσει τις πρώτες αγωγές στην Ελλάδα γιά την δικαστική διόρθωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών δανειοληπτών σε Ελβετικό νόμισμα οι οποίοι τώρα καλούνται να αποπληρώσουν το δάνειό τους με σημερινές εξαιρετικά επαχθέστερες ισοτιμίες.  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΕΚ

Ο συνδεσμος κατόχων αξιογράφων της Τράπεζας Κύπρου  εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση αναφορικά με την εκδίκαση ασφαλιστικών  μέτρων από το γραφείο μας χθές Δευτέρα 24.2.2014:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΕΛΛΑΔΟΣ)

www.maek.eu

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

                [Προς  ΜΜΕ και Δημοσιογράφους-Οικονομικούς Συντάκτες ]

Σας ενημερώνουμε ότι συζητήθηκε, την Δευτέρα  24-2-2014, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μιας ομάδας καταθετών- αποταμιευτών, (που εν αγνοία τους έγιναν ομολογιούχοι και στην συνέχεια μέτοχοι) κατά της τράπεζας Κύπρου και κατά της διαδόχου κατάστασης της στην Ελλάδα (τράπεζα Πειραιώς)

Δικηγόρος-εκπρόσωπος της ομάδας ήταν ο κ. Κόκκινος Κωνσταντίνος.

Η  διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και με αγωνία αλλά και πίστη για δικαίωση !

Αναμένουμε την απόφαση πεπεισμένοι ότι οι Έλληνες Δικαστές θα κατανοήσουν το μέγεθος της απάτης και θα αποδώσουν δικαιοσύνη  αποζημιώνοντας μας για την αδικία και την κοροϊδία και δικαιώνοντας τους εξαπατημένους πολίτες.

Πρόκειται για μία ακόμη εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων στα δικαστήρια της Αθήνας. Είναι βέβαιο ότι ακολουθούν πολλές άλλες, στην Ευελπίδων, αγωγές  σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και όχι μόνο (έχουν ήδη δρομολογηθεί διαδικασίες για προσφυγή και σε Διεθνή Δικαστήρια). Οι υπεύθυνοι της κομπίνας σε βάρος μας και της εξαπάτησης μας θα πρέπει να αντιληφθούν ότι ο δικαστικός μας αγώνας θα είναι διαρκής, μέχρι τη δικαίωση- αποκατάσταση μας με την επιστροφή των κλεμμένων μας περιουσιών.

Ο αγώνας συνεχίζεται.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΠΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Κατ’ άρθρο 937 §1 ΑΚ, «η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έμαθε τη ζημία και τον υπόχρεο σε αποζημίωση∙ σε κάθε όμως περίπτωση η απαίτηση παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη». Ενδεικτικά, σύμφωνα με τους Α. Γεωργιάδη /  Μ. Σταθόπουλο, Αστικός Κώδιξ - κατ’ άρθρο ερμηνεία, τ. IV, Αθήνα 1982, σελ. 833-834, «Από τη γενική αρχή του άρθρου 251, κατά την οποία η παραγραφή αρχίζει από τη στιγμή που γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής, εισάγει εξαίρεση το άρθρο 937 § 1 για λόγους πρακτικής σκοπιμότητας. Ενώ για την έναρξη της παραγραφής κατά τις γενικές διατάξεις είναι αδιάφορο αν ο δανειστής γνωρίζει την αξίωσή του ή όχι, ή πενταετής παραγραφή της αξιώσεως από αδικοπραξία αρχίζει προς το συμφέρον του δικαιούχου, από τη στιγμή που αυτός έλαβε γνώση τόσο της ζημίας όσο και του υποχρέου προς αποζημίωση. Πότε λαμβάνει γνώση ο παθών των δύο αυτών στοιχείων είναι ζήτημα πραγματικό που εκτιμάται κάθε φορά από το δικαστή. Από το πνεύμα και το σκοπό της διατάξεως πρέπει εντούτοις να θεωρηθεί ότι υπάρχει η γνώση αυτή από τη στιγμή που ο δικαιούχος γνωρίζει τόσα περιστατικά, ώστε να είναι δυνατή η από μέρους του δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως.».

Ως γνωστόν, το «κούρεμα» των ΟΕΔ έλαβε χώρα με τον Ν 4050/2012 (ΦΕΚ Α’ 36 / 23.2.2012), με την υπ’ αριθμ. 10/9.3.2012 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α΄ 50 / 9.3.2012) περί έγκρισης της απόφασης των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας, και με την υπ’ αριθμ. 2/20964/0023 Α /9-3-2012 (ΦΕΚ Β΄ 682/9.3.2012)  απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί υλοποίησης της τροποποίησης των επιλέξιμων τίτλων και έκδοση νέων τίτλων ομολόγων και τίτλων ΑΕΠ του Ελληνικού Δημοσίου.

Πολλοί εκ των πελατών μας, οι οποίοι εξαπατήθηκαν από τα διαθέσαντα τα ΟΕΔ πιστωτικά ιδρύματα –τα οποία διά των προστηθέντων υπαλλήλων τους κατάδηλα αδικοπρακτούντα δεν πληροφόρησαν αυτούς εκτεταμένα όπως όφειλαν με βάση τον Νόμο για τον κίνδυνο που τούτα ενείχαν–, τα αγόρασαν περί τις αρχές του έτους 2009 (και εφεξής). Εν τοιαύτη περιπτώσει, από μια κάπως «στενή» και contra στα δικαιώματά τους ερμηνευτική νομική σκοπιά, οι (εξ αδικοπραξίας πηγάζουσες) αξιώσεις τους παραγράφονται πέντε χρόνια μετά, ήτοι στις αρχές του τρέχοντος έτους (2014). Πλην όμως, με την ανωτέρω βάσιμη –νόμω θεμελιωμένη– λύση στην οποία κατέληξε το Γραφείο μας, ευσταθεί η άσκηση αγωγών κατά των διαθεσάντων τα ΟΕΔ πιστωτικών ιδρυμάτων τουλάχιστον μέχρι την 22.2.2017, ήτοι πέντε χρόνια αφότου σύμφωνα με τα ανωτέρω κυκλοφόρησε το πρώτο (: 23.2.2012) ΦΕΚ με το οποίο οι παθόντες πληροφορήθηκαν τη ζημία την οποία υπέστησαν – πράγμα που βέβαια αποβαίνει προς το συμφέρον τους, σύμφωνα και με το πνεύμα και τον σκοπό του Νόμου.  Σε κάθε περίπτωση το γραφείο μας παρακολουθεί στενά και με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη της υπόθεσης αυτής και παραμένει στην διάθεση των πελατών μας ομολογιούχων για τον σχεδιασμό των επερχόμενων βημάτων και ενεργειών  τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.   

 

Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΕΚ

Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους πελάτες μας ότι η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εντολέων μας, η οποία είχε συζητηθεί την 04.09.2013 και αφορά στη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητού και ακίνητου περιουσιακού στοιχείου της Τράπεζας Κύπρου για τα τοξικά προϊόντα ΜΑΕΚ που είχε διαθέσει παραπλανητικά προτού καταρρεύσει, ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ!!!. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την πρώτη υπόθεση του Γραφείου μας περί ΜΑΕΚ(/ΜΧ/ΜΑΚ) η οποία συζητήθηκε και μετά την παρέλευση τεσσάρων μηνών έγινε δεκτή γιά συντηρητική κατάσχεση από το κρίναν Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και δη για ολόκληρο το συνολικά αιτηθέν ποσό των €500.742,89.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Δικαστήριο, (επί λέξει) «[…] Οι αιτούντες έχουν απαίτηση από την πρώτη των καθ’ ων από τη σύμβαση για την παροχή μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου, που παρουσιάστηκε ως ενδεδειγμένη από τους προστηθέντες υπαλλήλους της πρώτης των καθ’ ων τοποθέτηση των κεφαλαίων τους, χωρίς να γνωρίζουν οι αιτούντες τον υψηλότατο κίνδυνο στο οποίο έθεταν τις αποταμιεύσεις τους και χωρίς να σχετικά ενημερωθούν προς τούτο […]. Πιθανολογήθηκε ότι η περιουσιακή κατάσταση της πρώτης των καθ’ ων είναι επισφαλής, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσης των αιτούντων, διότι δεν πιθανολογήθηκε η φερεγγυότητά της. Πρέπει ν’ απορριφθεί ως αβάσιμος και ο ισχυρισμός της πρώτης των καθ’ ων περί συντρέχοντος πταίσματος των αιτούντων, διότι δεν είχαν ενημερωθεί όπως έπρεπε να γίνει περί των κινδύνων της τοποθέτησης. […]» (απόφαση υπ’ αριθμ. 815/2014 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήματος ασφ/κών μέτρων).

Δηλαδή, με την ανωτέρω απόφαση καταφάθηκε (οιονεί δεδικασμένο) ότι η τέλεση αδικοπραξίας εκ μέρους της Τράπεζας, διά των (προστηθέντων-αδικοπρακτούντων) υπαλλήλων της, πιθανολογήθηκε η επισφάλεια της περιουσιακής κατάστασής της (αντίθετα με τους περί του αντιθέτου ισχυρισμούς της Τράπεζας στο Δικαστήριο) καθώς και απορρίφθηκε η ένσταση περί συντρέχοντος πταίσματος των –αδαών περί τις δυνητικές συνέπειες της τοποθέτησης των κεφαλαίων τους– πελατών μας. Με ένα πολύ λακωνικό σκεπτικό, με την ως άνω απόφαση, δεν έγινε δεκτή η αίτηση κατά το σκέλος που αφορούσε κατά της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία όμως έχει αναλάβει συμβατικά τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα και τις εδώ συμβατικές υποχρεώσεις της (μεταξύ των οποίων και τα ΜΑΕΚ/ΜΑΚ/ΜΧ): αρμόδιο πλέον για την εμπεριστατωμένη κατάφαση της ευθύνης της τυγχάνει το επιληφθησόμενο Πρωτοδικείο, κατά την τακτική διαδικασία εκδίκασης της σχετικής αγωγής.   

Η παραπάνω απόφαση έχει εξαιρετική σημασία και αποτελεί σοβαρό πρόκριμα για τις επερχόμενες Δικαστικές  ενέργειες του Γραφείου μας για τη δικαίωση των κατόχων ΜΑΕΚ/ΜΧ/ΜΑΚ.-

ΜΑΕΚ και ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΔ:ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2014

Γιά το Νέο Ετος το γραφείο μας έχει θέσει στόχο κατά προτεραιότητα στην διαδικασία της αποζημίωσης των κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και των κατόχων ΜΑΕΚ. Η οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση τόσο της Ελλάδας όσο και της Κύπρου δεν επιτρέπει ιδιαίτερες ελπίδες γιά οικοιοθελή γενική διευθέτηση του προβλήματος από την πλευρά του Δημοσίου ή εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου. Στην περίπτωση της αθέτησης της συμβατικής υποχρέωσης του Ελληνικού Δημοσίου και εν αναμονή της (προβλέψιμης) απόφασης του Ανωτάτου Ελληνικού Δικαστηρίου θεωρούμε ότι η μόνη εφικτή λύση θα προέλθει από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου όπου πρώτο το Δικηγορικό μας γραφείο προσέφυγε παγκοσμίως σε σύμπραξη και συνεργασία με ειδικό ξένο καθηγητή Πανεπιστημίου.  Παράλληλα το γραφείο μας είναι επίσης το πρώτο που κατέθεσε αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα κατά μεγάλης Ελληνικής τράπεζας γιά παραβίαση των Κοινοτικών διατάξεων κατά την διάθεση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε ανυποψίαστους Ελληνες καταθέτες. Τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν ΗΔΗ εκδικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και αναμένεται η απόφαση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η δικαστική αυτή μεθοδολογία ακολουθεί την υπόθεση διάθεσης των ομολόγων Λήμαν από μεγάλη ξένη τράπεζα όπου το γραφείο μας επέτυχε να αποζημιωθούνα ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ οι κάτοχοι των προιόντων αυτών με το μεγαλύτερο ποσοστό σε όλον τον κόσμο.  Στην περίπτωση των ΜΑΕΚ της τράπεζας Κύπρου ακολουθείται ακριβώς η ίδια ιδιαίτερα πετυχημένη διαδικασία: Στρεφόμενοι κατά της τράπεζας που διέθεσε τα προιόντα αυτά (αλλά φυσικά και κατά της διαδόχου κατάστασης δηλ κατά της τράπεζας στην οποία πέρασε το ενεργητικό της τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα) ήδη έχουμε εκδικάσει τρείς αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ενώ επίσης εκκρεμούν ήδη προσδιορισμένες αγωγές νομίμως επεδοθείσες τόσο στην Τράπεζα Κύπρου όσο και στην διάδοχη αυτής κατάσταση στην Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί σε νομικούς κύκλους  η επιχειρηματολογία των σημειωμάτων που κατατέθηκαν στο Δικαστήριο και τα οποία τεκμηριωμένα αναλύουν την ομοιότητα της υπόθεσης της διάθεσης των προιόντων ΜΑΕΚ με τα σύνθετα προιόντα  Lehman που κατά παρόμοιο τρόπο διατέθηκαν από την ξένη τράπεζα στην Ελλάδα η οποία απεδέχθη να αποζημιώσει τους κατόχους των χρηματοπιστωτικών αυτών προιόντων που αυτή διέθεσε. 

ΝΕΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΑΕΚ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με το ξέπσασμα της κρίσης της Τραπέζης Κύπρου και την αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων της  Τράπεζας (ουσιαστικά δηλώνοντας αδυναμία εκπλήρωσης των συμφωνηθέντων) ένας  μεγάλος αριθμός ιδιωτών αποταμιευτών ο οποίος βασιζόμενος στα τότε επίσημα στοιχεία της Τραπέζης αυτής μετέτρεψε τις καταθέσεις του σε ΜΑΕΚ βρέθηκε μετέωρος. Το δικηγορικό μας γραφείο μετά από πολυμηνη έρευνα γιά την σύσταση, τους όρους αλλά κυρίως την διάθεση των προιόντων ΜΑΕΚ της Τράπεζας Κύπρου κατέληξε στο συμπέρασμα της νομικής προσέγγισης της προσβολής της διάθεσης των προιόντων αυτών τα οποία σύμφωνα με μαρτυρίες πολλών κατόχων ΜΑΕΚ δινόταν με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση που απαιτούν οι Κοινοτικές οδηγίες  MIFID.

Με αυτόν τον γνώμονα -ο οποίος στην αρχή του δεν διαφέρει και πολύ από την διάθεση των προιόντων Lehman Brothers από μεγάλη τράπεζα στην Ελληνική αγορά όπου το γραφείο μας επέτυχε την αποζημίωση όλων των καταθετών με το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως- θα καταθέσουμε πρίν από το τέλος του έτους  και την τρίτη αγωγή τόσο κατά της Τράπεζας Κύπρου (ως διαθέτη των προιόντων αυτών) όσο και κατά της Τραπέζης Πειραιώς την οποία εμπεριστατωμένα τεκμηριώνουμε ως την διάδοχο κατάσταση της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα. Φυσικά η Τράπεζα Πειραιώς αρνείται κάθε ευθύνη για την πρώην Τράπεζα Κύπρου έχοντας ωστόσο αναλάβει όλο της το δίκτυο και τον κύριο κορμό του ενεργητικού της τελευταίας στην χώρα μας, μονομερώς κατατάσσοντας τα ΜΑΕΚ στο ανεπιθύμητο παθητικό. Η δικαστική συνέχεια αναμένεται από νομικούς κύκλους της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού με ιδιαίιτερο ενδιαφέρον.