Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: ΣΟΒΑΡΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

   Ενώ μέχρι πρότινος το πεδίο ως προς τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο (CHF) ήταν «θολό», σήμερα πλέον έχει δημιουργηθεί μια καινούργια κατάσταση: Σωρεία δικαστικών αποφάσεων έχει δικαιώσει τους -κατ’ ουσίαν εξαπατηθέντες- δανειολήπτες, κρίνοντας άκυρες τις επίμαχες συμβάσεις (καθώς και τις τροποποιητικές αυτών, που συνήθως ακολουθούσαν).

Σ’ αυτές ήλθε να προστεθεί και η πολύ πρόσφατη υπ’ αριθμ. 3789/2015 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία -με ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη αιτιολογία- κρίθηκε μεταξύ άλλων ότι οι ενάγοντες «δεν διέθεταν ιδιαίτερες γνώσεις, αναφορικά με τους νομισματικούς κανόνες, της συνθήκες της αγοράς και το κόστος του χρήματος, να μπορούν να εκτιμήσουν τις οικονομικές συνέπειες, που θα μπορούσαν να έχουν για τους ίδιους, οι παραπάνω όροι, και, συγκεκριμένα, να διαγνώσουν, εκ των προτέρων, τόσο το ύψος των μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων, που θα καλούνταν να καταβάλλουν, για την αποπληρωμή του δανείου τους, όσο και το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου του τελευταίου, σε περίπτωση που η ισοτιμία μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου, διαφοροποιούνταν σε βάρος του πρώτου […]. Δεν μπορούσαν, επομένως, αυτοί να γνωρίζουν εκ των προτέρων, τις συμβατικές δεσμεύσεις, που ανέλαβαν».  

Η ορθή αυτή και εξασφαλίζουσα τους δανειολήπτες ερμηνεία είναι ευκταίο -και με τη σημερινή πορεία των σχετικών υποθέσεων σχεδόν βέβαιο- να επαναληφθεί μαζικά (εν καιρώ) και σε εφετειακό επίπεδο, εφόσον τουλάχιστον τα πιστωτικά ιδρύματα δεν προβούν σε συνολική και προφανώς εύλογη και δίκαιη τροποποίηση των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων, βάσει της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου-ευρώ κατά τον χρόνο σύναψής τους. Έτσι, θα αποφύγουν την καταδίκη τους σε σοβαρά ποσά για τη δικαστική δαπάνη των δανειοληπτών, ενδεχομένως για κονδύλια χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης που θα επιδικασθούν κ.λπ.

Μέχρι όμως να γίνει αυτό, εάν και εφόσον γίνει, η μόνη λύση για να μη απεμπολήσουν τα δικαιώματά τους οι δανειολήπτες είναι να στραφούν δικαστικά κατά των τραπεζών με τις οποίες είχαν συμβληθεί, για να διακόψουν παραγραφές και να αξιώσουν έμπρακτα τις απαιτήσεις τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Γραφείο μας, δραστηριοποιούμενο στο εν λόγω πεδίο πέραν της διετίας (αφότου δηλαδή εκδηλώθηκαν οι συνέπειες της αλλαγής της ισοτιμίας ελβετικού φράγκου - ευρώ) και έχοντας χρόνια πείρα σε χρηματοπιστωτικά θέματα, συνεχίζει την κατάθεση συλλογικών και ατομικών αγωγών κατά των τραπεζών, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων  των δανειοληπτών και τη δικαίωσή τους.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Σε Ελλάδα και εξωτερικό): Τι θα πρέπει να δηλωθεί από 1.1.2016.

 Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ. 2579 ΦΕΚ, στις 30 Νοεμβρίου του 2015 ορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ηλεκτρονικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης, θα υποβάλλεται από τον υπόχρεο μέσω TAXISnet και θα αφορά την περιουσιακή κατάστασή καθώς και του ή της συζύγου και των ανήλικων τέκνων. Η έναρξη υποβολής των δηλώσεων καθορίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 2016, πλην των ελεγκτών που υποβάλουν δήλωση απευθείας στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και για τα οποία η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από τις 30 Νοεμβρίου του 2015.

Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, ο υπόχρεος θα καλείται να δηλώσει, εκτός από μετοχές, καταθέσεις, ακίνητα και οχήματα, τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων  μετρητά, τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

 Το γραφείο μας έχει ήδη αρχίσει να μελετά την πρακτική εφαρμογή της εν λόγω δήλωσης αλλά και τις συνέπειες που αυτή αποφέρει, για την συμπλήρωσή της οποίας απαιτείται από του έλληνες πολίτες να δώσουν πρωτοφανή -για τα μέχρι σήμερα ισχύοντα δεδομένα- στοιχεία.

ΕΠΙ ΤΗΣ «ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ» ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ-ΜΕΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από πελάτες του Γραφείου μας ότι προ 1-2 ημερών επικοινώνησαν μαζί τους διάφορες ελληνικές τράπεζες προτείνοντάς τους να ανταλλάξουν τα ομόλογα εκδόσεώς τους που οι ίδιοι κατέχουν έναντι …«μη μεταβιβάσιμων αποδείξεων» αξίας αποτιμώμενης σε ποσοστό …43% του ονομαστικού κεφαλαίου ή με κοινές μετοχές κ.λπ.

Ετσι τα άτομα αυτά που αγόρασαν ομόλογα (δηλ. απλές υποσχετικές) των εν λόγω τραπεζών που εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά καί δεν έχουν πτωχεύσει και τις οποίες υποσχετικές οι τράπεζες υποσχονται να τις εξοφλήσουν στο ακέραιο σε ρητή ημερομηνία (εν προκειμένω το 2017) θα τους ανταλλάξουν "με το ζόρι" τις υποσχετικές αυτές είτε με μετρητά (σε πολύ χαμηλότερη αξία από την συμφωνημένη) είτε με τραπεζικές μετοχές οι οποίες φυσικά έχουν τον κίνδυνο καί το ρίσκο των τραπεζών αυτών στο Χρηματιστήριο στις δεδομένες εξαιρετικά  δυσκολες οικοονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Σημειωτέον επίσης ότι τα ομόλογα αυτά των τραπεζών που κυκλοφόρησαν έχουν στον κωδικό τους το πρόθεμα XS που κατά κανόνα σημαίνει ότι αυτά διέπονται από το Αγγλικό δίκαιο καί όχι από το Ελληνικό.

Εξυπακούεται ότι οι πελάτες του Γραφείου μας μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για σχετικές συμβουλές: σε κάθε περίπτωση η αποδοχή τέτοιου είδους προτάσεων συνοδεύεται από σωρεία πολύ δυσμενών συνεπειών στην περιουσία των ομολογιούχων (η οποία απειλείται με εκμηδένιση).

Πρόκειται για κατάφωρη παράβαση του δικαιώματός τους προστασίας της ιδιοκτησίας τους, βάσει του άρθρου 1 Α’ Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (μεταξύ πολλών άλλων νομικών βάσεων).

Στην παράνομη, αντισυναλλακτική και καταχρηστική συμπεριφορά των εν λόγω τραπεζών, εάν πράγματι προβούν στις ως άνω ενέργειες, η αντίδραση του Γραφείου μας θα είναι άμεση, με την κατάθεση των οικείων αγωγών και προσφυγών.- 

ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ VOLKSWAGEN. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Παρ’ όλον ότι έχει περάσει χρονικό διάστημα πλέον του μηνός, ουδείς αρμόδιος εδέησε να ενημερώσει το παθόν ελληνικό καταναλωτικό κοινό σχετικά με το «σκάνδαλο Volkswagen» και τις –προφανείς– προεκτάσεις του. Τα επίμαχα οχήματα έχουν υποστεί αυταπόδεικτη και σημαντική μείωση της αξίας τους, τα ανταλλακτικά που θα χρειαστεί να αλλαχθούν είναι ιδιαίτερα ακριβά, παράλληλα και ενδιαμέσως προκαλείται σοβαρή περιβαλλοντική ζημία και ουδείς -δηλαδή η ίδια η εταιρεία και οι εδώ προμηθευτές της καθώς και κάποιος αρμόδιος κρατικός φορέας- έχει ενημερώσει έστω και συνοπτικά τους εξαπατηθέντες κατόχους των επίμαχων οχημάτων. Απλώς υπήρξαν κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες σε σχέση με οχήματα που εισήχθησαν και τέθηκαν σε κυκλοφορία, καθώς και σχετικά με επιστολή που απέστειλε το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στην VW.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακολουθώντας στενά από την πρώτη στιγμή την εν λόγω υπόθεση και κρίνοντας ότι οι μέχρι τώρα ενέργειες πόρρω απέχουν από την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των κατόχων των ελαττωματικών οχημάτων, ανακοινώνουμε ότι θα προβούμε στις δέουσες νομικές ενέργειες κατά παντός υπευθύνου, με αγωγές κατά της εταιρείας, των θυγατρικών και των εν Ελλάδι προμηθευτών της, τόσο στην Ελλάδα όσο και πασά πιθανότητα στην αλλοδαπή. Προς τούτο ήδη διερευνούμε και το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Η.Π.Α. και στην Ολλανδία, για την άσκηση class actions (συλλογικών αγωγών). Οι κ. κ. Κ. Κόκκινος και Ε. Πολυχρονίδη εκπροσώπησαν το Γραφείο μας στη συνεδρία του Global Justice Network (http://globaljusticenetwork.com/conferences/2015-fall-conference-in-san-francisco/) που έλαβε χώρα στο Francisco τον Οκτώβριο 2015, στην οποία το όλο θέμα συζητήθηκε εκτενώς, και πλέον γίνονται συντονισμένες ενέργειες με άλλα δικηγορικά Γραφεία στο εξωτερικό για την αποζημίωση των εξαπατηθέντων κατόχων των προβληματικών-ρυπογόνων οχημάτων. Εντός των ημερών θα αναρτηθεί σχετική φόρμα στην οποία οι τυχόν ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία τους, ώστε να συμμετάσχουν στις σχετικές δικαστικές ενέργειες του Γραφείου μας.

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΕΚ

Για τη δικάσιμο της 7ης Οκτωβρίου 2015 είχε ορισθεί δικάσιμος προς συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η αγωγή πελατών του Γραφείου μας κατά της Τράπεζας Κύπρου και κατά της Τράπεζας Πειραιώς για τα Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (γνωστά ως ΜΑΕΚ) που είχε διαθέσει η πρώτη εξ αυτών το 2011 και τα οποία ως αποτέλεσμα είχαν την ολοσχερή απώλεια των κεφαλαίων των εξαπατηθέντων-αγοραστών τους. Η Τράπεζα Κύπρου, αποφεύγοντας – και για να «κερδίσει» χρόνο, κατά τη συνήθη δυστυχώς πρακτική της– να αναλάβει τις ευθύνες της ενώπιον της Δικαιοσύνης, αιτήθηκε την αναβολή της παραπάνω υπόθεσης και το αίτημά της έγινε δεκτό, δεδομένου ότι η εν λόγω υπόθεση ήταν πρωτοείσακτη. Στην εκφρασθείσα σφοδρή αντίθεση του Γραφείου μας, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ικανοποίησε το αίτημά μας για σύντομη δικάσιμο (:4 μήνες μετά – πράγμα πρωτοφανές στα δικαστικά χρονικά των αθηναϊκών δικαστηρίων).

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓO

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση γνωστοποιούμε την δικαστική δικαίωση στον Άρειο Πάγο της εντολίδος μας αεροπορικής εταιρείας  SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, στην υπόθεσή της που το Γραφείο μας χειρίστηκε και την εκπροσώπησε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας.

Με την υπ’ αριθμ. 824/2015 απόφασή του ο Άρειος Πάγος απέρριψε την αναίρεση κατ’ απόφασης άλλου δικαστηρίου, με την οποία είχε απορριφθεί αγωγή ιδιώτη κατά της συγκεκριμένης Ελβετικής αεροπορικής εταιρείας, για την αποζημίωσή του «λόγω τέλεσης αδικοπραξίας / αδικαιολόγητου πλουτισμού αυτής» , επειδή η πτήση καθυστέρησε περί τις τέσσερεις ώρες. Η καθ’ ης εταιρεία αντέκρουσε ότι συνέτρεχε τεχνικός λόγος (λόγος ανωτέρας βίας). Πράγματι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κανονισμό 261/2004, «ο πραγματικός αερομεταφορέας δεν υποχρεούται να πληρώσει αποζημίωση […] αν μπορεί να αποδείξει ότι η ματαίωση έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν ακόμα και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα». Σημειώνεται ότι κατά τον χρόνο της καθυστέρησης είχε δοθεί στον αναιρεσείοντα κουπόνι για τα εστιατόρια του αεροδρομίου της Ζυρίχης.

Συγκεκριμένα, με την ως άνω απόφαση ο Άρειος Πάγος απεφάνθη ότι «[…] ο μοναδικός λόγος της αναίρεσης με τον οποίο προβάλλεται από τον αναιρεσείοντα η, από το άρθρο 560 παρ. 1α ΚΠολΔ, αιτίαση με την επίκληση ότι, κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της, ουσιαστικού δικαίου, διάταξης του άρθρου 5 παρ. 3 του 261/2004 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η, κατά τις διατάξεις των μικροδιαφορών εκδοθείσα, προσβαλλομένη απόφαση απέρριψε την κατά της αναιρεσίβλητης ασκηθείσα και επί των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1γ’, 7, 12 του παραπάνω κανονισμού θεμελιωθείσα αγωγή του, (με την οποία αυτός, επικαλούμενος ματαίωση, για τεχνικούς λόγους, της πτήσης LX 7590  της αναιρεσίβλητης από Ζυρίχη για Λουξεμβούργο, με την οποία (ο ίδιος) επρόκειτο να ταξιδεύσει, ζήτησε την επιδίκασή της, κατά τις παραπάνω διατάξεις προβλεπόμενης, αποζημίωσης, ανερχόμενης, συνολικά, το ποσό των XXX €) […], κρίνεται απορριπτέος ως απαράδεκτος, καθόσον, κατά τα εκτειθέμενα στη μείζονα σκέψη, δεν συγχωρείται η προβολή του λόγου αυτού κατά της, με την παραπάνω […]».

Σημειώνουμε ότι το Γραφείο μας ειδικεύεται, μεταξύ άλλων, σε θέματα αεροπορικού δικαίου, με πολύχρονη και πρωτοποριακή παρουσία στον τομέα αυτό ενώ έχει πρωτοστατήσει στον εκσυγχρονισμό των αερομεταφορών στην χώρα μας.  Τέλος ο δικηγόρος Κ. Κόκκινος είναι ο νομικός σύμβουλος και παραστάτης της «Ένωσης Εκπροσώπων Αεροπορικών Εταιρειών στην Ελλάδα» (Board of Airline Representatives in Greece – “B.A.R.”). Η ένωση αυτή εκπροσωπεί πάνω από 250 αεροπορικές  εταιρείες και δραστηριοποιείται στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

 

ΕΛΛΑΔΑ: ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ

Αγαπητοί πελάτες, συνεργάτες και φίλοι,

Σε συνέχεια του αδιεξόδου των συνομιλιών με τους πιστωτές της, η Ελλάδα αποφάσισε αιφνιδίως να επιβάλει αυστηρούς ελέγχους κεφαλαίων και να καλέσει σε δημοψήφισμα, κλείνοντας τις τράπεζες και το Χρηματιστήριο μέχρι τις 13 Ιουλίου ή μέχρι νεοτέρας.

H European Legal Consultancy (ELC), εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της για την τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα, την οποία παρακολουθεί και αξιολογεί προσεκτικά, ώστε να συνεχίσει να παρέχει μια ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη υπό αυτές τις κρίσιμες συνθήκες.

Η ELC, της οποίας ο Ελβετός διευθύνων σύμβουλος και συνεργάτης είναι μέλος του Δικηγορικού συλλόγου Γενεύης, διαθέτει γραφεία στη Ζυρίχη, το Τσουγκ, τη Λωζάννη και τη Βέρνη. Αυτή η στέρεη ελβετική βάση σε συνδυασμό με τη διεθνή της παρουσία ως ιδρυτικό μέλος του Global Justice Network με συνεργάτες σε περισσότερες από 25 δικαιοδοσίες, μας επέτρεψαν να προετοιμαστούμε κατάλληλα σε αυτήν την περίοδο κρίσης, ώστε να διατηρήσουμε την κατάλληλη νομική υποστήριξη για όλους τους πελάτες μας που διατηρούν συναλλαγές στην ή με την Ελλάδα. Η άρτια δομή μας και η οικονομική και διεθνής τραπεζική υποδομή μάς επιτρέπουν να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας που επηρεάζονται από τα γεγονότα στην Ελλάδα πλήρεις υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για τη διαρκή εμπιστοσύνη, στήριξη και πίστη σας και ευχόμαστε ότι η παρούσα κατάσταση θα τελειώσει σύντομα και ότι και η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εξέλθουν από αυτήν δυνατότερες.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ

Σε προηγούμενο άρθρο μας, αναφέραμε τις θετικές -για την πλευρά των δανειοληπτών- κινήσεις που πραγματοποιούνται αν όχι σε όλες, στις περισσότερες χώρες, όπου χιλιάδες απλών πολιτών, αλλά και νομικά πρόσωπα, έχουν εγκλωβιστεί σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο, κατόπιν της απόφασης της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας να απελευθερώσει την ισοτιμία του τελευταίου με το ευρώ στις αρχές του έτους.

Στη χώρα μας, όλο και πληθαίνουν οι αποφάσεις που δικαιώνουν τους πολίτες και αφενός καταδικάζουν τις τράπεζες για την χρήση ασαφών και ως εκ τούτου καταχρηστικών όρων, αφετέρου τις υποχρεώνουν να δεχτούν τη συνέχιση καταβολής μηνιαίων δόσεων εκ μέρους των δανειοληπτών με την ισοτιμία που ίσχυε κατά την ημέρα σύναψης του εκάστοτε δανείου.

Η πρώτη συναφής απόφαση κατόπιν τακτικής αγωγής είναι η 23/2014 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης – το περιεχόμενο της οποία εναρμονίζεται και με σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά την υπόθεση ενός ζευγαριού Ούγγρων, γνωστή ως υπόθεση Potrosac, C26/13, στην οποία γίνεται εκτενής μνεία-.

Ακολουθούν αρκετές αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, όπως η 192/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, η 178/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, ενώ αντίστοιχη απόφαση έχει εκδόσει και το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου.

Στην ίδια γραμμή είναι και η απόφαση 3965/2015 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία διατάχθηκε η αναστολή πλειστηριασμού ακινήτων, τα οποία ο δανειολήπτης είχε αγοράσει συνάπτοντας δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Στον πλειστηριασμό προχώρησε η τράπεζα λόγω καθυστέρησης καταβολής δόσεων. Εν προκειμένω, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι όροι εξόφλησης του δανείου ήταν διατυπωμένοι με ασάφεια και αδιαφάνεια, ενώ στον δανειολήπτη δεν επεξηγήθηκε με σαφή και κατανοητό τρόπο η διαδικασία καθορισμού της ισοτιμίας ευρώ-φράγκου, αλλά ούτε και οι συνέπειες μιας πιθανής αλλαγής της ισοτιμίας αυτής.

Παρά τις θαρραλέες αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης επί του θέματος, το τελευταίο αφορά δεκάδες χιλιάδες δανειολήπτες και ανάγεται σε κεφαλαιώδους σημασίας για την ορθή εξυπηρέτηση των δανείων τους, η οποία καθίσταται αδύνατη, παρά την καλή θέληση των ληπτών τους, λόγω της νέας διαμορφωθείσας ισοτιμίας μεταξύ ευρώ και ελβετικού φράγκου.

Το γραφείο μας, με χρόνια πλέον εμπειρία σε σύνθετες υποθέσεις όμοιου νομικού περιεχομένου, συμμετέχει ενεργά τόσο στις εξελίξεις του συγκεκριμένου ζητήματος σε χώρες του εξωτερικού όσο και στην Ελλάδα, καταθέτοντας αγωγές ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Δικαστηρίων και παραμένοντας στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή των εξειδικευμένων νομικών μας γνώσεων και συμβουλών.     

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Σε συνέχεια των προ μηνός καταιγιστικών εξελίξεων που εξακολουθούν να πλήττουν χιλιάδες δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο ανά την Ευρώπη, το γραφείο μας, σε συνεργασία με εξειδικευμένους δικηγόρους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εξακολουθεί να παρακολουθεί στενά τις σχετικές εξελίξεις, να συμβουλεύει τους δανειολήπτες και να προβαίνει σε καταθέσεις σχετικών δικογράφων εκ μέρους των πελατών μας, ζητώντας τη διατήρηση της μηνιαίας δόσης των δανείων στην τιμή του ελβετικού φράγκου που ίσχυε κατά τη σύναψη της σχετικής δανειακής σύμβασης.

Περαιτέρω, προτιθέμεθα να προβούμε στην κατάθεση τακτικών αγωγών, με τις οποίες θα θέσουμε επί τάπητος την από μέρους μας αμφισβήτηση της διαρκούς μεταβολής του οφειλόμενου ποσού δανείου, με βάση τη μεταβολή της ισοτιμίας, γεγονός που, όπως έχουμε αναφέρει στο παρελθόν και όπως διαπιστώνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, καθιστά επί της ουσίας τα εν λόγω δάνεια απαιτητά ες αεί. Μεταξύ των επιχειρημάτων που εξετάζονται είναι επίσης και το γεγονός ότι, πρακτικά, για όλα τα δάνεια που συνήφθησαν σε ελβετικό φράγκο, επί της ουσίας ουδέποτε εκταμιεύθηκαν χρήματα σε ελβετικό φράγκο από τις τράπεζες, παρά ευρώ, τα οποία στη δεδομένη χρονική στιγμή έλαβαν αντιστοιχία συναλλάγματος σε ελβετικό φράγκο, χωρίς όμως ουδέποτε οι εκάστοτε δανειολήπτες να λάβουν ελβετικό νόμισμα.

Παραμένουμε στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για την παροχή πληροφοριών και νομικής αρωγής.

ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΠΟΛΩΝΙΑ: Τον τελευταίο καιρό, διαδηλώσεις έχουν πραγματοποιήσει κατά χιλιάδες οι Πολωνοί πολίτες – κάτοχοι δανείων σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την τροπή που έλαβε το εν λόγω ζήτημα, κατόπιν της απόφασης της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας να απελευθερώσει την ισοτιμία μεταξύ του ελβετικού φράγκου και του εθνικού πολωνικού νομίσματος ζλότυ.

Μόλις σήμερα, στις 3 Μαρτίου, επτά από τις 22 πολωνικές τράπεζες, που διέθεσαν δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ανακοίνωσαν ότι προτίθενται να δεχθούν την εφαρμογή αρνητικού τόκου υπό προϋποθέσεις.

Ενενήντα κάτοχοι δανείων σε ελβετικό φράγκο -στους οποίους αναμένονται να προστεθούν τουλάχιστον άλλοι διακόσιοι- έχουν καταθέσει αγωγή κατά της σχετικής τιμαριθμικής αναπροσαρμογής που εφάρμοσε η τράπεζα Getin Noble Bank ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου στη Βαρσοβία, το οποίο φέρεται να συζήτησε την υπόθεση στο τέλος Φεβρουαρίου και του οποίου η απόφαση αναμένεται με ενδιαφέρον.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Ο Υπουργός Οικονομικών της Κροατίας αναμένει τη γνωμοδότηση της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου, στο τέλος της εβδομάδας, να προτείνει μια μακροπρόθεσμη λύση επί του θέματος. 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Το κοινοβούλιο της χώρας ετοιμάζεται να εισάγει προς εξέταση νομοσχέδιο, προκειμένου να ρυθμιστούν 3.000 δάνεια, των οποίων η μηνιαία δόση έχει πλέον αυξηθεί κατά 80%, σε πολλές περιπτώσεις.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Πέρυσι, ο Υπουργός Οικονομικών της Ουγγαρίας υποχρέωσε τις τράπεζες να τρέψουν όσα δάνεια είχαν διαθέσει σε ελβετικό φράγκο σε ευρώ, αποφεύγοντας, φέτος, την 'τραγωδία' που δημιούργησε στις υπόλοιπες χώρες η νέα απελευθερωμένη ισοτιμία.

Το γραφείο μας, μέλος του Global Justice Network, συνεργάζεται στενά με δικηγορικά γραφεία τόσο στην Πολωνία όσο και στην Κροατία, εξετάζοντας πιθανές νομικές οδούς και συντονίζοντας τις ενέργειές μας.

Περαιτέρω, σε πελάτες μας στην Ελλάδα, έχουμε ήδη ξεκινήσει κατάθεση σειράς ασφαλιστικών μέτρων, προκειμένου η υποχρέωση καταβολής να ρυθμιστεί στην αρχική ισοτιμία και συνακόλουθων αγωγών για τους πελάτες μας.