Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

Υπόθεση ασφαλιστηρίων συμβολαίων VDV Leben (Για τα στεγαστικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ΙΔΕ κατώτερω ξεχωριστό άρθρο)

Με την από 30.9.2010 αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας V.D.V. Leben International από την ΕΠΕΙΑ αλλά και την από 5.1.2011 οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την Τράπεζα της Ελλάδος εκατοντάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα βρέθηκαν ξαφνικά μετέωρα ενώ πάρα πολλά ήταν τα συμβόλαια που συνήφθησαν από την Γερμανία ήδη με Ελληνες και τα οποία στην συνέχεια «μεταφέρθησαν» στην Ελλάδα και στην δικαιοδοσία της εδώ εταιρείας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η Ασφαλιστική αυτή εταιρεία έχει ήδη μεταφερθεί στην Ελλάδα, διατηρείται στην Γερμανία μία εταιρεία (ενδεχομένως με την μορφή απλού πρακτορείου) με την ίδια επωνυμία.

Υπόθεση στεγαστικών δανείων με ασφαλιστήρια VDV Leben

Με την από 30.9.2010 αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας V.D.V. Leben International από την ΕΠΕΙΑ αλλά και την από 5.1.2011 οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την Τράπεζα της Ελλάδος εκατοντάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα βρέθηκαν ξαφνικά μετέωρα.

Επιπροσθέτως εκατοντάδες ήταν και τα συνδεδεμένα με τα ως άνω συμβόλαια στεγαστικά δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν από Ελληνικές Τράπεζες την συνέχεια της εξυπηρέτησης των οποίων οι Τράπεζες αναιτιολόγητα και αντισυμβατικά αρνούνται πλέον. Τα στεγαστικά αυτά δάνεια χορηγήθηκαν αποκλειστικά και μόνον από την Τράπεζα η οποία προς περαιτέρω διασφάλισή της υπέδειξε τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια και ζήτησε την ενεχυρίαση και εκχώρησή τους σε αυτήν προς περαιτέρω διασφάλιση. Με γνώμονα τα παραπάνω όπως μας έγιναν γνωστά από ασφαλισμένους, φρονούμε ότι ο μόνος ουσιαστικός πραγματικός αντισυμβαλλόμενός τους για όλη σας την οικονομική σχέση είναι η Τράπεζα που τους χορήγησε το δάνειο το οποίο μάλιστα σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα ρητά έχει συμφωνηθεί να της εξοφλείται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σημαντική δικαστική απόφαση κατά της Eurobank για τα προϊόντα Lehman

Με ιδιάιτερη χαρά το Δικηγορικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώσε πανηγυρικά τους πελάτες μας που είχαν επενδύσει μέσω της τράπεζας Eurobank σε δομημένα προιόντα Lehman με την υπ αριθ. 8792/2010 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2010. Το δικαστήριο διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας μέχρι του αιτουμένου ποσού θεωρώντας μεταξύ των άλλων ότι η τράπεζα υπήρξε ο μόνος αντισυμβαλλόμενος του αιτούντος πελάτη μας ο οποίος «καθοδηγούμενος από αυτήν συνήψε με την καθ ης δύο συμβάσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω καταθέσεών του σε δομημένα προιόντα προστατευομένου κεφαλαίου».

Η Ελβετία και η Ελλάδα υπογράφουν νέα αναθεωρημένη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Η Ελβετίδα υπουργός Eveline Widmer-Schlumpf και ο πρέσβης της Ελλάδος στην Ελβετία Ιωάννης Μουρίκης υπέγραψαν σήμερα στην Βέρνη την αναθεωρημένη Σύμβαση για θέματα εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων με στόχο την αποφυγή διπλής φορολογίας (CDI). Η Σύμβαση εμπεριέχει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όπως κατέληξαν μετά από διαπραγμάτευση στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΟΣΑ. Η Σύμβαση αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Υπόθεση Lehman Brothers