Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

Το γραφείο μας υπέβαλλε την πρώτη εισαγωγική προσφυγή ομολογιούχων Ελληνικού δημοσίου στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο

Χωρίς χρονοτριβή το γραφείο μας υπέβαλλε στις 11 Απριλίου 2012 την πρώτη εισαγωγική αίτηση φυσικών προσώπων κατόχων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου στο ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ. Η αίτηση αυτή εισήχθη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατ εφαρμογή του κανόνα 47 παρ.5 του Δικαστηρίου αυτού και η εξέλιξή της αναμένεται με αγωνία από πολλούς ομολογιούχους του Ελληνικού Δημοσίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς πρέπει να είναι η πρώτη παγκοσμίως. Η αίτηση -που έχει συνταχθεί με επιμέλεια από εξειδικευμένους Έλληνες και ξένους νομικούς- επικαλείται παραβίαση από την Ελληνική Δημοκρατία του Πρωτοκόλλου 1 αλλά και των άρθρων 13, 14 και 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στην απόφαση της Ελλάδος για το «κούρεμα» των Ομολόγων Ε.Δ. και την υποχρεωτική συμμετοχή φυσικών προσώπων σε αυτό, καθώς επίσης και στην ανταλλαγή των με άλλα ομόλογα με πολύ επαχθέστερους όρους και εξόφληση έως το 2042. Η ΕΣΔΑ έχει υπογραφεί και από την Ελλάδα και η χώρα μας δεσμεύεται από την Σύμβαση αυτή και το περιεχόμενό της.

ΕΠΕΙΓΟΝ: Κάτοχοι ομολόγων Ελληνικού δημοσίου

Δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι μας επιβεβαιώθηκαν: Το Eurogroup ανακοίνωσε και η Ελληνική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι στην περίπτωση των ομολόγων που ευρίσκονται στην κατοχή φυσικών προσώπων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό θα εφαρμοστούν πλήρως οι ρήτρες CAC με τις οποίες οι τίτλοι τους υφίστανται το ίδιο κούρεμα όπως ακριβώς και στην περίπτωση των ομολόγων που κατέχουν οι τράπεζες και οι άλλοι θεσμικοί επενδυτές! Με τις ρήτρες αυτές εντελώς παράνομα και αντισυμβατικά υποχρεώνουν τους μικροεπενδυτές και καταθέτες να ακολουθήσουν τους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές χωρίς φυσικά να τους ρωτήσει κανείς! Η ενέργεια αυτή σύμφωνα με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Νάπολι Α. Σακούτσι σαφέστατα αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων την οποία έχει υπογράψει και με την οποία υποχρεούται να συμμορφωθεί και η Ελλάδα. Το γραφείο μας σε στενή συνεργασία με τον Ιταλό καθηγητή αλλά και με άλλα κορυφαία Δικηγορικά γραφεία στην Ευρώπη ετοιμάζεται να στραφεί κατά του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στο Στρασβούργο για λογαριασμό των πελατών μας φυσικών προσώπων που κατέχουν Ελληνικούς τίτλους ομολόγων. Παράλληλα προετοιμάζεται και η εθνική δικαστική οδός για την όσο το δυνατόν πληρέστερη και ταχύτερη υπεράσπιση των ομολογιούχων πελατών μας οι οποίοι ουσιαστικά βλέπουν την περιουσία τους να υφίσταται απαλλοτρίωση.

Ανάκληση άδειας T-Bank (πρώην ΑΣΠΙΣ Στεγαστική Τράπεζα)

Με την 25/1/17.12.2011 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος (ΦΕΚ 2856 .τ Β/17-12-2011), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της Τ BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (πρώην ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ) η οποία και τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση.

Ο ειδικός εκκαθαριστής με την από 27.12.2011 πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών κατά της T BANK ΑΤΕ καλεί τους πιστωτές του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος να αναγγείλουν εγγράφως τις απαιτήσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού Ειδικής Εκκαθάρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων (απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης της Ελλάδος, Συνεδρίαση 21/4.11.2011,θέμα 2ο ΦΕΚ 2498, τ.Β/4.11.2011)μέχρι και την 10.02.2012.

Εξελίξεις στην υπόθεση VDV Leben ασφαλιστική

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την καταχώρηση και καταγραφή των ασφαλιστικών συμβολαίων των ασφαλισμένων της εταιρείας αυτής η οποία τελεί ήδη σε καθεστώς εκκαθάρισης από το εγγυητικό κεφάλαιο το οποίο έχει αναλάβει την μερική κάλυψη και αποζημίωση των ασφαλισμένων αυτών.

Υπόθεση ασφαλιστηρίων συμβολαίων VDV Leben (Για τα στεγαστικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ΙΔΕ κατώτερω ξεχωριστό άρθρο)

Με την από 30.9.2010 αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας V.D.V. Leben International από την ΕΠΕΙΑ αλλά και την από 5.1.2011 οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την Τράπεζα της Ελλάδος εκατοντάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα βρέθηκαν ξαφνικά μετέωρα ενώ πάρα πολλά ήταν τα συμβόλαια που συνήφθησαν από την Γερμανία ήδη με Ελληνες και τα οποία στην συνέχεια «μεταφέρθησαν» στην Ελλάδα και στην δικαιοδοσία της εδώ εταιρείας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ενώ η Ασφαλιστική αυτή εταιρεία έχει ήδη μεταφερθεί στην Ελλάδα, διατηρείται στην Γερμανία μία εταιρεία (ενδεχομένως με την μορφή απλού πρακτορείου) με την ίδια επωνυμία.

Υπόθεση στεγαστικών δανείων με ασφαλιστήρια VDV Leben

Με την από 30.9.2010 αναστολή λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας V.D.V. Leben International από την ΕΠΕΙΑ αλλά και την από 5.1.2011 οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της από την Τράπεζα της Ελλάδος εκατοντάδες ασφαλιστήρια συμβόλαια σε όλη την Ελλάδα βρέθηκαν ξαφνικά μετέωρα.

Επιπροσθέτως εκατοντάδες ήταν και τα συνδεδεμένα με τα ως άνω συμβόλαια στεγαστικά δάνεια τα οποία χορηγήθηκαν από Ελληνικές Τράπεζες την συνέχεια της εξυπηρέτησης των οποίων οι Τράπεζες αναιτιολόγητα και αντισυμβατικά αρνούνται πλέον. Τα στεγαστικά αυτά δάνεια χορηγήθηκαν αποκλειστικά και μόνον από την Τράπεζα η οποία προς περαιτέρω διασφάλισή της υπέδειξε τα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια και ζήτησε την ενεχυρίαση και εκχώρησή τους σε αυτήν προς περαιτέρω διασφάλιση. Με γνώμονα τα παραπάνω όπως μας έγιναν γνωστά από ασφαλισμένους, φρονούμε ότι ο μόνος ουσιαστικός πραγματικός αντισυμβαλλόμενός τους για όλη σας την οικονομική σχέση είναι η Τράπεζα που τους χορήγησε το δάνειο το οποίο μάλιστα σύμφωνα με τα δικά της λεγόμενα ρητά έχει συμφωνηθεί να της εξοφλείται με τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σημαντική δικαστική απόφαση κατά της Eurobank για τα προϊόντα Lehman

Με ιδιάιτερη χαρά το Δικηγορικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώσε πανηγυρικά τους πελάτες μας που είχαν επενδύσει μέσω της τράπεζας Eurobank σε δομημένα προιόντα Lehman με την υπ αριθ. 8792/2010 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2010. Το δικαστήριο διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας μέχρι του αιτουμένου ποσού θεωρώντας μεταξύ των άλλων ότι η τράπεζα υπήρξε ο μόνος αντισυμβαλλόμενος του αιτούντος πελάτη μας ο οποίος «καθοδηγούμενος από αυτήν συνήψε με την καθ ης δύο συμβάσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω καταθέσεών του σε δομημένα προιόντα προστατευομένου κεφαλαίου».

Η Ελβετία και η Ελλάδα υπογράφουν νέα αναθεωρημένη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Η Ελβετίδα υπουργός Eveline Widmer-Schlumpf και ο πρέσβης της Ελλάδος στην Ελβετία Ιωάννης Μουρίκης υπέγραψαν σήμερα στην Βέρνη την αναθεωρημένη Σύμβαση για θέματα εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων με στόχο την αποφυγή διπλής φορολογίας (CDI). Η Σύμβαση εμπεριέχει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όπως κατέληξαν μετά από διαπραγμάτευση στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΟΣΑ. Η Σύμβαση αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Υπόθεση Lehman Brothers