Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

Σημαντική δικαστική απόφαση κατά της Eurobank για τα προϊόντα Lehman

Με ιδιάιτερη χαρά το Δικηγορικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώσε πανηγυρικά τους πελάτες μας που είχαν επενδύσει μέσω της τράπεζας Eurobank σε δομημένα προιόντα Lehman με την υπ αριθ. 8792/2010 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2010. Το δικαστήριο διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας μέχρι του αιτουμένου ποσού θεωρώντας μεταξύ των άλλων ότι η τράπεζα υπήρξε ο μόνος αντισυμβαλλόμενος του αιτούντος πελάτη μας ο οποίος «καθοδηγούμενος από αυτήν συνήψε με την καθ ης δύο συμβάσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω καταθέσεών του σε δομημένα προιόντα προστατευομένου κεφαλαίου».

Η Ελβετία και η Ελλάδα υπογράφουν νέα αναθεωρημένη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Η Ελβετίδα υπουργός Eveline Widmer-Schlumpf και ο πρέσβης της Ελλάδος στην Ελβετία Ιωάννης Μουρίκης υπέγραψαν σήμερα στην Βέρνη την αναθεωρημένη Σύμβαση για θέματα εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων με στόχο την αποφυγή διπλής φορολογίας (CDI). Η Σύμβαση εμπεριέχει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όπως κατέληξαν μετά από διαπραγμάτευση στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΟΣΑ. Η Σύμβαση αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Υπόθεση Lehman Brothers