Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το άρθρο 5 της από 30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75Α΄/30-3-2020), αναστέλλονται  οι προθεσμίες διαδικαστικών πράξεων και καταβολής δόσεων. Πιο συγκεκριμένα το ως άνω άρθρο ορίζει ότι : «Οι προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών και λοιπών πράξεων των άρθρων 7, 8 και 11 του ν. 4469/2017 (Α ́ 62) και του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α ́ 52), καθώς και οι προθεσμίες του άρθρου 13 του ν. 4469/2017 και της παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 4605/2019 αναστέλλονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Προϋπόθεση για την αναστολή είναι η εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017 και στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019.2. Για οφειλέτες που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 55) και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 68) και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών η καταβολή των δόσεων στο πλαίσιο ρυθμίσεων των ν. 4469/2017, 4605/2019 και 3869/2010 (Α ́ 130), χωρίς να επέρχονται οι συνέπειες λόγω της μη καταβολής και χωρίς να τροποποιείται η συνολική διάρκεια της ρύθμισης.

Για οφειλέτες που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αποφάσεις, δύναται να χορηγηθεί η ως άνω αναστολή κατόπιν αίτησης του οφειλέτη και αξιολόγησης από τον πιστωτή».

Έτσι, κατά τα ανωτέρω δίδεται η δυνατότητα του τρίμηνου «παγώματος» των δόσεων των δανειακών υποχρεώσεων οφειλετών που αποδεδειγμένα πλήττονται από τις συνέπειες του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19 δυνάμει της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί. Πρόκειται για δάνεια που ρυθμίζονται είτε από το ν. 3869/2010 (νόμος για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα γνωστός και ως νόμος Κατσέλη) είτε για τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί δυνάμει του εξωδικαστικού μηχανισμού, όπως οι ως άνω νόμοι ειδικότερα ορίζουν, είτε στα πλαίσια της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να χορηγηθεί το ως άνω «πάγωμα» των τριών μηνών και σε οφειλέτες που δεν υπάγονται στο ως άνω νομοθετικό πλαίσιο, σε συνεννόηση και κατόπιν αξιολόγησης της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά από τον πιστωτή.

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται αναγκαία η άμεση επικοινωνία των οφειλετών με τα τραπεζικά ιδρύματα για παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών, αναφορικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από πλευράς τους.

Αν και η αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων και όλων των Γραμματειών τους και Νομικών Υπηρεσιών της χώρας συνεχίζεται σε πολλά Δικαστηρια ακόμη ενώ παρά την κάποια απελευθέρωση από αρχές Μαίου η επαναφορά στην κανονικότητα είναι και θα παραμείνει αρκετά αργή , παρά ταύτα οι Δικηγόροι μας παραμένουν δίπλα σας για να σας συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορούν.

Πηγές: https://eleftherostypos.gr/ , https://www.tourismtoday.gr/,

https://www.capital.gr/, https://www.e-nomothesia.gr/,