Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Σημαντική απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτών τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) και την οικογενειακή επανένωση.

Με απόφαση της 8ης Μαΐου 2018 (8 Μαΐου, 2018 ΔΕΕ, υπόθεση C-82/16), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το αίτημα για οικογενειακή επανένωση θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και αν ο υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, μέλος οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, πλήττεται από την απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της ΕΕ.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λόγοι απαγόρευσης εισόδου στο έδαφος πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.
Τα πραγματικά περιστατικά :
Για αρκετούς υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ που διέμεναν στο Βέλγιο είχε εκδοθεί απόφαση να επιστρέψουν στη χώρα τους, με επιπρόσθετη απαγόρευση εισόδου στο Βέλγιο για λόγους κινδύνου δημοσίας τάξης.
Στη συνέχεια, αυτά τα άτομα ζήτησαν άδεια διαμονής από τη βελγική κυβέρνηση. Ένας ήταν απόγονος γονέων βελγικής ιθαγένειας, ένας δεύτερος λόγω του ότι ήταν γονέας ενός ανήλικου παιδιού βελγικής υπηκοότητας, και ένας τρίτος έχοντας συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Βέλγο υπήκοο. Αυτές οι ιδιότητες δημιουργούν μια σχέση εξάρτησης που μπορεί να επιτρέψει την οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, οι βελγικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη το αίτημά τους, δίνοντας προτεραιότητα στην απαγόρευση εισόδου, η οποία μπορεί να ακυρωθεί μόνο εάν υποβληθεί αίτηση από την αλλοδαπή.
Ωστόσο, το Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών Αλλοδαπών διαπίστωσε ότι αυτοί οι άνθρωποι ορθώς ήταν εγκατεστημένοι στο Βέλγιο. Έτσι, ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβεί σε διευθέτηση των επίμαχων υποθέσεων.
Η απόφαση του Δικαστηρίου:
Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι περιπτώσεις δεν είναι οι συνήθεις, και ότι έχουμε να κάνουμε με ιδιάζουσες περιπτώσεις. Πράγματι, τα εν λόγω άτομα θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσουν άρση της απαγόρευσης εισόδου στο Βέλγιο.
Επιπλέον, η οικογενειακή εξάρτηση του μη κοινοτικού πολίτη από πολίτη της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα να υποχρεωθεί ο πολίτης της ΕΕ να εγκαταλείψει το έδαφος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για αόριστο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να «υπονομεύσει την πρακτικότητα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας».
Εν κατακλείδι, οι λόγοι δημόσιας τάξης που δικαιολογούν την έκδοση απόφασης απέλασης δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αυτόματη άρνηση χορήγησης άδειας για  οικογενειακή επανένωση. Οι υπηρεσίες πρέπει να εξετάζουν εάν το πρόσωπο παρουσιάζει "μια πραγματική, άμεση και επαρκώς σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη" και να λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, τα υπέρτερα συμφέροντα του παιδιού καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.