Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

MiFID II : Νέο εργαλείο προστασίας επενδυτών

Από τις 3 Ιανουαρίου 2018, τέθηκε σε ισχύ και στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία MiFID II, η οποία αποτελεί το δεύτερο και σημαντικότερο κύμα  μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αγορές μετοχών, ομολόγων και χρηματοπιστωτικών προιόντων. 

Η αναθεώρηση της MiFID I κατέστη αναγκαία, μετά από τις πολλές αλλαγές που σημειώθηκαν στις κεφαλαιαγορές τα τελευταία χρόνια και είναι ένα προϊόν της κρίσης που βίωσε όλη η Ευρώπη. Η οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) έχει ως σκοπό την μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές, την αυξημένη προστασία των συναλασσομένων καθώς και τη διευκόλυνση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύονται επίσης οι εξουσίες των εποπτικών αρχών, και βελτιώνονται οι συνθήκες ανταγωνισμού για τη διαπραγμάτευση και την εκκαθάριση των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ειδικότερα, τιμωρεί την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, την χειραγώγηση της αγοράς, και περιλαμβάνει πολλές νέες ρυθμίσεις σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Επιβάλλεται τόσο στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όσο και στα πιστωτικά ιδρύματα, η υποχρέωση πρόσθετης διαφάνειας και η διεξαγωγή  συναλλαγών σε μετοχές να γίνονται μόνο σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται οι εξωχρηματιστηριακές μετοχικές συναλλαγές  σε ένα περιβάλλον επιτέλους πιο διαφανές και ελεγχόμενο.

Επίσης, για την ευκολότερη πρόσβαση ιδιωτών και γενικότερα κεφαλαίων μικρού μεγέθους  στις κεφαλαιαγορές, εγκαθιδρύεται ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης.

Επιπροσθέτως διευρύνονται οι ρυθμίσεις για τους ελέγχους των συναλλαγών μέσω αλγορίθμων για την προστασία του καταναλωτή/ιδιώτη επενδυτη. Οι εποπτικές αρχές θα μπορούν να απαγορεύουν συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πρακτικές εάν κρίνουν ότι απειλείται η προστασία των επενδυτών, ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Καθορίζουν πολύ αυστηρότερες απαιτήσεις στη διαχείριση χαρτοφυλακίου επιβάλλουν όρους ακόμη πιο ξεκάθαρης κατανόησης των προιόντων που αγοράζει ένας επενδυτής  ενώ γενικά οριοθετούν και ελέγχουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών με σκοπό την πληρέστερη προστασία των επενδυτών.

Κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής και αντιμετώπισης των αλλαγών. Ωστόσο η  MIFID II αποτελεί ένα καλό εργαλείο με άμεση εφαρμογή στις Ευρωπαικές χρηματαγορές προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επενδυτικών σχημάτων που απευθύνονται στον μέσο καταναλωτή. Η σε βάθος γνώση των δυνατοτήτων που παρέχει πλέον η νέα αυτή οδηγία είναι ένας σημαντικός παράγοντας διασφάλισης των συμφερόντων των μικροεπενδυτών. Το δικηγορικό γραφείο μας στην Αθήνα αλλά και με τους συνδέσμους του στο εξωτερικό, με πολυετή πείρα στον τομέα των χρηματοοικονομικών έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα στις προοπτικές που ανοίγονται με την εφαρμογή της  MIFID II και στην Ελλάδα, και θέτει στην διάθεση των πελατών του αυτή την υποδομή και γνώση για την αποτελεσματική προστασία τους στο τωρινό πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.