Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Η Ελβετία και η Ελλάδα υπογράφουν νέα αναθεωρημένη σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας

Η Ελβετίδα υπουργός Eveline Widmer-Schlumpf και ο πρέσβης της Ελλάδος στην Ελβετία Ιωάννης Μουρίκης υπέγραψαν σήμερα στην Βέρνη την αναθεωρημένη Σύμβαση για θέματα εισοδήματος και περιουσιακών στοιχείων με στόχο την αποφυγή διπλής φορολογίας (CDI). Η Σύμβαση εμπεριέχει διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών όπως κατέληξαν μετά από διαπραγμάτευση στα πλαίσια των κατευθυντηρίων γραμμών του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και σύμφωνα με το πρότυπο του ΟΟΣΑ. Η Σύμβαση αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Πέραν της υιοθέτησης ανταλλαγής πληροφοριών βασει του πρωτύπου του ΟΟΣΑ η αναθεωρημένη Συμβαση προβλέπει μεταξύ άλλων οτι τα μερίσματα που καταβάλλονται στα συνταξιοδοτικά ταμεία ή στους δημόσιους/δημοτικούς φορείς θα απαλλάσονται από την παρακράτηση φόρου στην πηγή. Το δικαίωμα του κράτους προέλεσης στην φορολογία των τόκων θα μειωθεί από το 10% στο 7%.Επιπλέον η ρήτρα διαιτησίας που εισάγεται στην αναθεωρημένη Σύμβαση με την Ελλάδα θα οδηγήσει στην κατάργηση της διπλής φορολογίας. Μετά τις διαπραγματεύσεις τα καντόνια και οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί κύκλοι έλαβαν μία έκθεση για την Σύμβαση μα την Ελλάδα προκειμένου να εκφέρουν τις απόψεις τους αναφορικά με το περιεχόμενό της. Η σύμβαση αυτή έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.

(Συννημένο κείμενο πρωτόκολλου Συμβάσεως στα Αγγλικά και Γαλλικά, τα περισσότερα τμηματα του οποίου αναμένονται να τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2011).

Πηγή: Ελβετικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών http://www.efd.admin.ch