Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Σημαντική δικαστική απόφαση κατά της Eurobank για τα προϊόντα Lehman

Με ιδιάιτερη χαρά το Δικηγορικό γραφείο ΚΟΚΚΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ανακοινώνει ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαιώσε πανηγυρικά τους πελάτες μας που είχαν επενδύσει μέσω της τράπεζας Eurobank σε δομημένα προιόντα Lehman με την υπ αριθ. 8792/2010 απόφαση Ασφαλιστικών Μέτρων που εκδόθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2010. Το δικαστήριο διατάσσει την συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της Τράπεζας μέχρι του αιτουμένου ποσού θεωρώντας μεταξύ των άλλων ότι η τράπεζα υπήρξε ο μόνος αντισυμβαλλόμενος του αιτούντος πελάτη μας ο οποίος «καθοδηγούμενος από αυτήν συνήψε με την καθ ης δύο συμβάσεις για την τοποθέτηση των εν λόγω καταθέσεών του σε δομημένα προιόντα προστατευομένου κεφαλαίου».

Σημειωτέον ότι πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση κατά της Eurobank γιά την υπόθεση των δομημένων προιόντων Lehman η οποία μέχρι τώρα αρνείτο πεισματικά οποιαδήποτε ευθύνη της στο θέμα αυτό, ενώ επίσης πρόκειται για την μόνη συντηρητική κατάσχεση που διατάχθηκε κατά οιασδήποτε τράπεζας στην Ελλάδα για προιόντα Lehman μετα την πτώχευση του Αμερικάνικου κολοσσού το 2008. Το γραφείο του κ. Κόκκινου δηλώνει ιδιαίτερα ικανοποιημένο από την εξέλιξη αυτή την οποία αποτιμά ως ιδιαιτέρως σημαντική για την πλήρη ικανοποίηση και αποζημίωση των ατόμων που τοποθέτησαν τις καταθέσεις τους στην Eurobank σε προιόντα Lehman.