Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Εξελίξεις στην υπόθεση VDV Leben ασφαλιστική

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την καταχώρηση και καταγραφή των ασφαλιστικών συμβολαίων των ασφαλισμένων της εταιρείας αυτής η οποία τελεί ήδη σε καθεστώς εκκαθάρισης από το εγγυητικό κεφάλαιο το οποίο έχει αναλάβει την μερική κάλυψη και αποζημίωση των ασφαλισμένων αυτών.

Το γραφείο μας που δραστηριοποιείται έντονα σε αυτόν τον τομέα έχει αναλάβει με ιδιαίτερη μέχρι τώρα επιτυχία την επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των διαδικασιών αυτών και ευελπιστεί σε μία σύντομη διευθέτηση του θέματος αυτού το οποίο έχει και σημαντικές κοινωνικές διαστάσεις.