Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Στην Ελβετία, η πρώτη αναθεώρηση του νόμου περί υιοθεσίας πραγματοποιήθηκε στη δεκαετία του 1970. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, θεσπίζονται νέοι κανόνες σύμφωνα με τα σημερινά κοινωνικά δεδομένα

Στις 28 Νοεμβρίου 2017, το ομοσπονδιακό συμβούλιο ενέκρινε μια οδηγία σχετικά με την αναθεώρηση του νόμου περί υιοθεσίας. Η 1η Ιανουαρίου 2018 ορίστηκε ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος αυτού του νέου δικαιώματος για την αλλαγή στο καθεστώς της υιοθεσίας.

Η αναθεώρηση αυτού του δικαιώματος καθιερώνει τη βούληση να τεθεί η ευημερία του παιδιού στο επίκεντρο της απόφασης έγκρισης της υιοθεσίας. Η αναθεώρηση αυτή λαμβάνει υπόψη τις οδηγίες του άρθρου 21 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.

Ως αποτέλεσμα, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα άλλαξαν. Οι συνθήκες υιοθεσίας και οι κανόνες σχετικά με το απόρρητο της υιοθεσίας είναι πιο ελαστικοί.

Η κυριότερη αλλαγή σε αυτόν τον νόμο είναι η δυνατότητα των προσώπων που ζουν στα πλαίσια ενός σύμφωνου συμβίωσης να υιοθετήσουν το παιδί του συντρόφου τους (άρθρο 264γ ΤΚ) εφόσον πληρούν τους γενικούς όρους υιοθεσίας.

Η διευκόλυνση αυτή ενισχύεται από τη ελαστικοποίηση των προαναφερθέντων συνθηκών. Ειδικότερα, η ελάχιστη ηλικία των υιοθετών είναι λιγότερο περιοριστική, και η ηλικία τους μειώνεται απο τα 35 στα 28 χρόνια. Για τα έγγαμα ζευγάρια είναι πλέον δυνατή η υιοθέτηση από κοινού (άρθρο 264α της ΣΕ), υπό την προϋπόθεση ότι ζουν μαζί για τουλάχιστον 3 έτη (5 έτη βάσει του παλαιού νόμου).

Ωστόσο, απαγορεύεται η από κοινού υιοθέτηση παιδιών τρίτων για τα ζευγάρια και συντρόφους του ιδίου φύλου ή που βρίσκονται σε καθεστώς σύμφωνου συμβίωσης, και επιτρέπεται μόνο η υιοθεσία παιδιών υπό την προϋπόθεση ότι το ζευγάρι ζει μαζί για τουλάχιστον τρία έτη και είναι παντρεμένο (άρθρο 264Γ της ΣΕ).

Έτσι συνεχίζεται η παράδοξη κατάσταση για τους ομοφυλόφιλους, στην οποία έχουν το δικαίωμα να υιοθετήσει ένα παιδί για όσο διάστημα είναι χωρίς σύμφωνο, αλλά χάνουν το δικαίωμα αυτό, μόλις εισέρχονται σε ένα καθεστώς σύμφωνου συμβίωσης.

Η δεύτερη τροποποίηση αφορά το απόρρητο της υιοθεσίας. Υπάρχει πάντοτε το ζήτημα των ατομικών αναγκών των βιολογικών γονέων, τους υιοθέτες και για τα υιοθετημένα παιδιά. Τα συμφέροντα αυτών των ανθρώπων βρίσκονται σε σύγκρουση και πρέπει να αποφασιστεί εάν το συμφέρον των εμπλεκόμενων είναι στην διατήρηση του απορρήτου ή αν υπερισχύει η ανάγκη πληροφόρησης. Ενώ άλλες χώρες έχουν καθιερώσει μια διάφανη υιοθεσία εδώ και πολλά χρόνια, ένα σύστημα που επιτρέπει σε βιολογικούς και υιοθετούμενους γονείς να έχουν πληροφορίες σχετικά με το ένα το άλλο, μόνο η εμπιστευτική υιοθεσία ήταν δυνατή στην Ελβετία μέχρι στιγμής.

Βάσει του πρώην άρθρου 268c της ΣΕ, μόνο ο υιοθετών μπορούσε να λάβει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των βιολογικών γονέων. Σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο 268Γ του Κ.Κ., ένα υιοθετημένο παιδί θα μπορούσε, μόλις ενηλικιωθεί, να έχει ένα δικαίωμα να λάβει πληροφορίες για τους βιολογικούς γονείς του, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούν ή όχι.

Ο Αστικός Κώδικας απαιτούσε μόνο να ενημερώνονται οι βιολογικοί γονείς προτού κοινοποιήσουν τα δεδομένα που ζητήθηκαν στο παιδί (άρθρο 268c παρ. 2 ΣΕ). Συμπεραίνουμε ότι ο ελβετικός νόμος παρείχε το απόλυτο δικαίωμα λήψης πληροφοριών από το υιοθετημένο παιδί αλλά όχι από τους βιολογικούς γονείς του ή πιθανά αδέλφια του.

Από τώρα και στο εξής, οι βιολογικοί γονείς μπορούν επίσης να αποκτήσουν τις πληροφορίες σχετικά με το παιδί τους που έχουν δοθεί στην υιοθεσία, αν αυτό συμφωνήσει σε αυτό αφού ενηλικιωθεί. Σε περίπτωση που το παιδί είναι ανήλικος, θα απαιτείται επίσης η συγκατάθεση των υιοθετών.

Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι ο αριθμός των υιοθετημένων παιδιών στην Ελβετία μειώνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί κατά 4 φορές από το 1980. Σύμφωνα με αναλυτές, η μείωση αυτή συνδέεται με τη βελτίωση των συστημάτων προστασίας των παιδιών και της φροντίδας των παιδιών καθώς και την πρόληψη για τα εγκαταλελειμμένα παιδιά". Επιπλέον, το διεθνές σύστημα υιοθεσίας γίνεται πιο περίπλοκο εξαιτίας της επικύρωσης από την Ελβετία, το 2003, της Σύμβασης της Χάγης για την υιοθεσία. Έτσι, οι νέες διατάξεις υιοθεσίας είναι πιθανό να διευκολύνουν τις διαδικασίες υιοθεσίας και να αυξήσουν τον αριθμό των υιοθετών στην Ελβετία.

MiFID II : Νέο εργαλείο προστασίας επενδυτών

Από τις 3 Ιανουαρίου 2018, τέθηκε σε ισχύ και στην Ελλάδα, όπως και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οδηγία MiFID II, η οποία αποτελεί το δεύτερο και σημαντικότερο κύμα  μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αγορές μετοχών, ομολόγων και χρηματοπιστωτικών προιόντων. 

Η αναθεώρηση της MiFID I κατέστη αναγκαία, μετά από τις πολλές αλλαγές που σημειώθηκαν στις κεφαλαιαγορές τα τελευταία χρόνια και είναι ένα προϊόν της κρίσης που βίωσε όλη η Ευρώπη. Η οδηγία MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II) έχει ως σκοπό την μεγαλύτερη διαφάνεια στις αγορές, την αυξημένη προστασία των συναλασσομένων καθώς και τη διευκόλυνση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο ενισχύονται επίσης οι εξουσίες των εποπτικών αρχών, και βελτιώνονται οι συνθήκες ανταγωνισμού για τη διαπραγμάτευση και την εκκαθάριση των χρηματοπιστωτικών μέσων.

Ειδικότερα, τιμωρεί την κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών, την χειραγώγηση της αγοράς, και περιλαμβάνει πολλές νέες ρυθμίσεις σχετικά με την Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Επιβάλλεται τόσο στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών όσο και στα πιστωτικά ιδρύματα, η υποχρέωση πρόσθετης διαφάνειας και η διεξαγωγή  συναλλαγών σε μετοχές να γίνονται μόνο σε ρυθμιζόμενους τόπους διαπραγμάτευσης. Αυτό σημαίνει ότι περιορίζονται οι εξωχρηματιστηριακές μετοχικές συναλλαγές  σε ένα περιβάλλον επιτέλους πιο διαφανές και ελεγχόμενο.

Επίσης, για την ευκολότερη πρόσβαση ιδιωτών και γενικότερα κεφαλαίων μικρού μεγέθους  στις κεφαλαιαγορές, εγκαθιδρύεται ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης.

Επιπροσθέτως διευρύνονται οι ρυθμίσεις για τους ελέγχους των συναλλαγών μέσω αλγορίθμων για την προστασία του καταναλωτή/ιδιώτη επενδυτη. Οι εποπτικές αρχές θα μπορούν να απαγορεύουν συγκεκριμένα προϊόντα, υπηρεσίες ή πρακτικές εάν κρίνουν ότι απειλείται η προστασία των επενδυτών, ή η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Καθορίζουν πολύ αυστηρότερες απαιτήσεις στη διαχείριση χαρτοφυλακίου επιβάλλουν όρους ακόμη πιο ξεκάθαρης κατανόησης των προιόντων που αγοράζει ένας επενδυτής  ενώ γενικά οριοθετούν και ελέγχουν την παροχή επενδυτικών συμβουλών με σκοπό την πληρέστερη προστασία των επενδυτών.

Κάθε μεταρρύθμιση απαιτεί μια περίοδο προσαρμογής και αντιμετώπισης των αλλαγών. Ωστόσο η  MIFID II αποτελεί ένα καλό εργαλείο με άμεση εφαρμογή στις Ευρωπαικές χρηματαγορές προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ολοένα αυξανόμενη πολυπλοκότητα των επενδυτικών σχημάτων που απευθύνονται στον μέσο καταναλωτή. Η σε βάθος γνώση των δυνατοτήτων που παρέχει πλέον η νέα αυτή οδηγία είναι ένας σημαντικός παράγοντας διασφάλισης των συμφερόντων των μικροεπενδυτών. Το δικηγορικό γραφείο μας στην Αθήνα αλλά και με τους συνδέσμους του στο εξωτερικό, με πολυετή πείρα στον τομέα των χρηματοοικονομικών έχει εμβαθύνει ιδιαίτερα στις προοπτικές που ανοίγονται με την εφαρμογή της  MIFID II και στην Ελλάδα, και θέτει στην διάθεση των πελατών του αυτή την υποδομή και γνώση για την αποτελεσματική προστασία τους στο τωρινό πολύπλοκο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Ελβετία: τέλος του τραπεζικού απορρήτου σε φορολογικά θέματα για αλλοδαπούς από την 1η Ιανουαρίου 2018

Από την 1η Ιανουαρίου 2018 εφαρμόζεται αποτελεσματικά η Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών (EAI), ώστε πλέον η ελβετική φορολογική διοίκηση να μπορεί να παρέχει τραπεζικές και χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ξένους πελάτες της με τραπεζικό λογαριασμό στην Ελβετία, στους διμερείς κρατικούς εταίρους.

Η αλλαγή αυτή όσον αφορά τη διαφάνεια αποσκοπεί στη μείωση της φοροδιαφυγής μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αποτελεί την πηγή αυτής της πρωτοβουλίας, η οποία ενέκρινε επίσης την καθιέρωση μιας τυποποιημένης Κοινής Αναφοράς για τον καθορισμό των αρχών που είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία των πληροφοριών, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται και να δίνονται αυτές οι πληροφορίες. 

Η ιδέα είναι απλή: κάθε χρόνο, τα χρηματοπιστωτικά και τραπεζικά ιδρύματα των ενδιαφερόμενων χωρών πρέπει να διαβιβάζουν στις φορολογικές τους αρχές ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους ξένους πελάτες τους. Για παράδειγμα, αναφέρονται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πελάτη, ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού του, το υπόλοιπο του λογαριασμού του στο τέλος του έτους ή το ακαθάριστο εισόδημα του από επενδύσεις. Στη συνέχεια εναπόκειται στη φορολογική αρχή να ενημερώνει τα κράτη από τα οποία προέρχονται οι αλλοδαποί πελάτες για τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, ώστε οι εν λόγω πελάτες να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν καμία φοροδιαφυγή. Ωστόσο, αυτός ο μηχανισμός είναι εφικτός μόνο στην περίπτωση που έχει συναφθεί διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων κρατών, δηλαδή του κράτους από το οποίο προέρχεται ο πελάτης και του κράτους στο οποίο ανοίχθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός. Τέλος, υπάρχει η υποχρέωση να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα αυτά μόνο για φορολογικούς σκοπούς, με κίνδυνο να απαγορευθεί στο ενδιαφερόμενο κράτος η διαβίβαση πληροφοριών από τους κρατικούς εταίρους του.

Στην Ελβετία, μετά την έγκριση του νομικού πλαισίου της Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών (EAI) από την Ομοσπονδιακή Συνέλευση το Δεκέμβριο του 2015, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άρχισαν να συλλέγουν τις απαιτούμενες πληροφορίες από τον Ιανουάριο του 2017 για να το διαβιβάσουν στην Ελβετική Ομοσπονδιακή Φορολογική Διοίκηση (AFFS). Στη συνέχεια, από την 1η Ιανουαρίου 2018, το AFFS είναι πλέον σε θέση να ανταλλάσσει τις πληροφορίες αυτές με τις χώρες εταίρους του, όπως η Αυστραλία, ο Καναδάς, τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ιαπωνία ή ακόμη και η Νορβηγία. Επιπλέον, η κοινοποίηση τέτοιων δεδομένων βασίζεται στην αρχή της αμοιβαιότητας, γεγονός που συνεπάγεται ότι όχι μόνο η Ελβετία είναι υποχρεωμένη να παράσχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και το συμβεβλημένο κράτος σε περίπτωση που οι ελβετοί υπήκοοι κατέχουν τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό.

Εντούτοις, η θέση της Ελβετίας πρέπει να είναι ξεκάθαρη, ιδίως όσον αφορά την αυστηρότητα με την οποία ερμηνεύει την αρχή της ειδικότητας. Πράγματι, οι διάφορες διμερείς συμφωνίες στις οποίες συμμετείχε μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όσον αφορά μια πραγματική συγκεκριμένη χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων, δηλαδή με μοναδικό σκοπό την είσπραξη οφειλόμενου φόρου και όχι την καταπολέμηση της διαφθοράς ή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Διχασμένη ανάμεσα στο τραπεζικό απόρρητο με τη διαφάνεια, η Ελβετία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση αυτής της αρχής και δεν θα διστάσει να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους εταίρους της σε αντίθετη περίπτωση.

Τέλος, με την εκπλήρωση των προτύπων του κοινού προτύπου αναφοράς και της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, η Ελβετία διαφύλαξε τα συμφέροντά της και αποτελεί πλέον έναν νέο χώρο οικονομικής διαφάνειας.

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ : ΑΝΑΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑΣ Ή ΠΑΓΙΔΑ;

Για οφειλές έως 3.000 ευρώ :

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31-12-2016
 • Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μάξιμουμ σε 36 μηνιαίες δόσεις
 • Το ποσό ελάχιστης καταβολής ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως
 • Δεν γίνεται διαγραφή ποσού
 • Δεν γίνεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας

Για οφειλές από 3.001 έως 20.000 ευρώ :

 • Οι οφειλές θα πρέπει να έχουν βεβαιωθεί μέχρι την 31-12-2016
 • Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μάξιμουμ σε 120 μηνιαίες δόσεις
 • Το ποσό ελάχιστης καταβολής ανέρχεται σε 50 ευρώ μηνιαίως
 • Δεν γίνεται διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων υπερημερίας
 • Δεν γίνεται διαγραφή βασικής οφειλής

Προσοχή! Γενικές Επισημάνσεις :

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης : α) δεν καταβάλει δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης ή καταβάλει μερικώς δόσεις προς τη Φορολογική Διοίκηση, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, έως τη συμπλήρωση του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις,  β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α., γ) παραλείψει να εξοφλήσει ή να τακτοποιήσει τις οφειλές του προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων που εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση:

Τότε γίνεται αυτόματη ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης έναντι του Δημοσίου και ο οφειλέτης υποχρεούται σε άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ενώ παράλληλα το Δημόσιο υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμελλητί την επέλευση της αυτοδίκαιης ανατροπής της σύμβασης σε όλους τους πιστωτές. Ακόμη, η σύμβαση μπορεί  να ανατραπεί από μόνη της  απέναντι στο  Δημόσιο και  τους άλλους πιστωτές, με δικαστική απόφαση κατόπιν αίτησης τρίτου πιστωτή.

Στη σύμβαση αναδιάρθρωσης προβλέπεται διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο, κατά σειρά παλαιότητας, δηλ. από την παλαιότερη οφειλή προς τη νεότερη, με κριτήριο το χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία και όχι το χρόνο λήξης της προθεσμίας καταβολής, είτε αυτή γίνεται με μία καταβολή είτε με δόσεις. Η διαγραφή αυτών των οφειλών γίνεται με αίρεση πλήρους πληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς κάθε πιστωτή και της μη ακύρωσης ή ανατροπής της σύμβασης αναδιάρθρωσης.

Για οφειλές από 20.001 έως 50.000 ευρώ :

 • Ρυθμίστηκε δυνάμει της υπ’αριθμ. 130060/2017 Κ.Υ.Α. σε συνδυασμό με ν. 4469/2017
 • Η οφειλή να μην ξεπερνά το συνολικό ποσόν των 50.000 ευρώ (βάσει του  ν.4469/2017).
 • 1. Να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση, ή σε δύο από τις τρεις τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο ν. 4469/2017
 • 2. Ο λόγος του συνόλου των οφειλών, μετά την αφαίρεση των υπερημεριών και προσαυξήσεων προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ. Για την εφαρμογή της παρούσας προϋπόθεσης λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων κλπ και του μέσου όρου των δύο πιό θετικών καθαρών αποτελεσμάτων στα τρία τελευταία χρόνια.
 • Αν ισχύουν τα παραπάνω σωρευτικά, τότε η επιχείρηση κρίνεται ως βιώσιμη, με αποτέλεσμα να μπορεί να υπαχθεί στη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού.
 • αφαιρούνται οι τόκοι υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα
 • αφαιρούνται οι απαιτήσεις του δημοσίου από πρόστιμα κατά ποσοστό 95%.
 • αφαιρούνται οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής κατά 85%.
 • οι καταβολές πραγματοποιούνται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις τουλάχιστον 50 ευρώ ανά πιστωτή.
 • Προσοχή: οι πιστωτές του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα διατηρούν σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να προβούν σε εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη.
  • η εξώδικη ρύθμιση αποπερατώνεται το αργότερο σε 24 μηνιαίες δόσεις αν πρόκειται για ιδιώτη πιστωτή, σε 120 μηνιαίες δόσεις αν το Δημόσιο ή φορέας κοινωνικής ασφάλισης ή χρηματοδοτικός φορέας είναι πιστωτής και το αργότερο σε 6 μηνιαίες δόσεις αν οι οφειλές προέρχονται από σύμβαση παροχής εργασίας .
  • για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, λαμβάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες και εισφορά του ν. 128/1975 , αν είχε προγενέστερα συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει τον οφειλέτη.
  • το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο για τους χρηματοδοτικούς φορείς και αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο.
  • για τους υπόλοιπους πιστωτές το επιτόκιο είναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εναλλακτικά, ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει να καταβάλει την οφειλή του σε όλους τους θεσμικούς πιστωτές σε 12 ή λιγότερες άτοκες δόσεις.
  • δυνατότητα αναπροσαρμογής του ύψους της συνολικής μηνιαίας δόσης
  • Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση που ο πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου των απαιτήσεων, εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, τότε δεν προτείνεται καμία ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.

Το γραφείο μας παραμένει στην διάθεση των πελατών του για κάθε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία.

Πηγές  άρθρου:  news.in.gr, newsbomb.gr, taxheaven.gr, kathimerini.gr

 

Η συμμετοχή του γραφείου μας στη διάσκεψη της GJN στο Λονδίνο

Το Σεπτέμβριο του έτους 2017 πραγματοποιήθηκε η χειμερινή Ευρωπαϊκή διάσκεψη της Global Justice Network στο Λονδίνο. Ως ιδρυτικό μέλος του GJN, το γραφείο μας συμμετείχε σ αυτό για ακόμη μια φορά .
Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα του καρτέλ μεσαίων και “heavy duty” φορτηγών, που λειτουργούσε επί 14 συναπτά έτη (από το 1997 έως το έτος 2011). Τον Ιούλιο 2016  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε με απόφασή της τέσσερις  κατασκευάστριες εταιρείες φορτηγών (ΜΑΝ, Daimler, IVECO, DAF, VOLVO/Renault), που κατείχαν 90% περίπου της ευρωπαϊκής αγοράς, για συμμετοχή σε καρτέλ, εναρμονισμένη πρακτική, με στόχο, μεταξύ άλλων, τον έλεγχο των τιμών των οχημάτων (price fixing). Λίαν προσφάτως (27 Σεπτεμβρίου 2017) καταδικάστηκε και η εταιρεία SCANIA, η οποία είχε αρνηθεί τη συμμετοχή της στο καρτέλ.
Η απόφαση αυτή ανοίγει το δρόμο για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τις κατασκευάστριες εταιρίες όσων αγόρασαν ή μίσθωσαν τέτοια φορτηγά από 1997 έως 2011, και οι οποίοι υπέστησαν ζημία καταβάλλοντας τιμή σημαντικά υψηλότερη συγκριτικά με εκείνη που θα κατέβαλλαν αν επικρατούσαν οι συνήθεις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά .
Συζητήθηκε ακόμα και το φλέγον ζήτημα του σκανδάλου που ξέσπασε σχετικά με το παράνομο λογισμικό σε κινητήρες diesel του ομίλου της εταιρείας Volkswagen, που παραπλανούσε τους ελέγχους ρύπων, επηρεάζοντας σημαντικά τα αποτελέσματα . Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ όμως έντονες αντιδράσεις υπάρχουν και στην Ευρώπη (την μεγαλύτερη αγορά τους), λόγω της ρύπανσης που τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα προκαλούν. Σημειώνεται ότι το εν λόγω ζήτημα είχε απασχολήσει και την εαρινή διάσκεψη της Πράγας, αποφασίζοντας τη δραστηριοποίηση μέσω συλλογικών καταγγελιών Ευρωπαίων καταναλωτών κατά της  Volkswagen, με τη μορφή ομαδικών αγωγών δικηγορικών γραφείων μελών του GJN στην Ολλανδία .
Τέλος ο κ. Κων/νος Κόκκινος, Δικηγόρος Γενεύης Ελβετίας, Αθηνών και ιδρυτικό μέλος του GJN, παρουσίασε το πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο ζήτημα της ευθύνης των Δικηγόρων από παράνομες πράξεις πελατών τους σε σχέση με φοροδιαφυγή των εντολέων τους. Ως γνωστόν δυνάμει της υπ’αριθμ. 2011/16/EΕ οδηγίας, η οποία θα τεθεί σε πλήρη ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019, προωθούνται ρυθμίσεις, η εφαρμογή των οποίων θα συμβάλει στην υιοθέτηση ενός ευρύτερου πλαισίου διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της διαρκώς αυξανόμενης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής δια της ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων προβλεπόμενων μέσων, καθώς και στη βελτιστοποίηση των σχετικών διαδικασιών ελέγχου .  

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Πάνω από δύο χιλιάδες τόνοι πετρελαίου μόλυναν τον Αργοσαρωνικό μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ στις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Οι καταστροφές γιά το φυσικό περιβάλλον αλλά και γιά πάρα πολλές οικονομικές δραστηριότητες  (από τον τουρισμό έως την αλιεία κλπ) είναι κυριολεκτικά ανυπολόγιστες. Υφίσταται διαδικασία αποζημίωσης των πληγέντων τόσο από την πλοιοκτήτρια εταιρεία, τους ασφαλιστές της και τον νηογνώμονά της όσο και από τους κρατικούς φορείς. Το γραφείο μας διαθέτει τις γνώσεις και την υποδομή να υποστηρίξει αποτελεσματικά ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής αιτήσεις πληγέντων προσώπων καί επαγγελματιών από αυτή την καταστροφή. Ωστόσο οι διαιδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες και με σχετικά υψηλό κόστος, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν κάν να ξεκινήσουν πρίν ολοκληρωθεί η καταγραφή και αποτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών. Αυτό το γεγονός είναι δυσβάχταχτο σε εύθραυστες οικονομικές καταστάσεις όπως είναι οι μικρές επιχειρήσεις αλλά καί οι Δημοτικές αρχές οι οποίες έχουν περιορισμένα μέσα να αντιμετωπίσουν τις πρώτες μετά την καταστροφή ανάγκες.

Σε διεθνές επίπεδο υφίσταται ήδη από το 1969 η διεθνής σύμβαση αστικής ευθύνης γιά ζημιές από θαλάσσια ρύπανση. Αυτή η σύμβαση μετεξελίχθηκε το 1992 σε μία νέα  διευρυμένη θαλάσσια σύμβαση αστικής ευθύνης καί στην σύσταση ενός αντίστοιχου Διεθνούς Ταμείου Αποζημιώσεων στο οποίο συμμετέχει καί η Ελλάδα. Από δε το 2003 το Ταμείο αυτό με έδρα το Λονδίνο έχει ακόμη ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και διαχειρίζεται πλέον σοβαρά ποσά αποζημιώσεων που αποδίδει αυτόνομα στους δικαιούχους δίχως την μεσολάβηση των εθνικών κρατικών αρχών.  Κάνοντας χρήση την πολύτιμη εμπειρία δικηγόρου μας που θήτευσε στο Λονδίνο στην Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Greek Shipping Cooperation Committee) το γραφείο μας ήρθε ήδη  άμεσα σε επαφή με το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από θαλάσσια ρύπανση στο Λονδίνο με βασικό αίιτημά του την άμεση αποζημίωση πληγέντων από την  πετρελαιοκηλίδα της Σαρωνίδας έστω και με προσωρινή ενδιάμεση μορφή μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής ζημιών και καταλογισμού ευθυνών. Το γραφείο μας θέτει στην διάθεση των πληγέντων από την θαλάσσια αυτή ρύπανση την τεχνογνωσία του στο θέμα αυτό καί όποιες άλλες πληροφορίες μπορεί να παρέχει. Γιά οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς καμία υποχρέωση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας μέσω της φόρμας της ιστοσελίδας μας

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ : ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΑΕΚ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΦΕΤΕΙΟΥ

Λίαν προσφάτως ακόμη ένας πελάτης του γραφείου μας δικαιώθηκε από το Τριμελές Εφετείο, με την υπ’ αριθμ. 120/2017 απόφασή του, ο οποίος είχε πεισθεί από υπάλληλο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος να αγοράσει μετατρέψιμα χρεόγραφα (γνωστά και ως Μ.Α.Ε.Κ.), παρουσιάζοντας τα σαν ένα είδος προθεσμιακής κατάθεσης.
Ο πελάτης μας, επιστήμονας μεν, μη γνώστης χρηματοοικονομικών δε, παραπλανήθηκε από την υπάλληλο της τραπέζης να επενδύσει σε μετατρέψιμα χρεόγραφα, η οποία (υπάλληλος) «παρέλειψε» να τον ενημερώσει σχετικά με τους κινδύνους που διέτρεχε και του παρουσίασε το εν λόγω προϊόν σαν απολύτως ασφαλές και επωφελές για αυτό και ανταποκρινόμενο δήθεν πλήρως στο επενδυτικό του προφίλ. H απόφαση δέχτηκε ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έπραξε παραβιάζοντας τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, τις συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας που επιβάλλονται από το νόμο κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και παραβίασε το νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, ακυρώνοντας έτσι την σύμβαση αγοράς του «τοξικού» προιόντος λόγω πλάνης και επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση στον πελάτη μας .
Ειδικότερα, η εν λόγω εφετειακή απόφαση είναι ιδιαίτερα λεπτομερής, εκτενής, και επικυρώνει την υπ’αριθμ. 35/2015 πρωτόδικη απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  σε όλα τα σημεία της . Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο επικύρωσε τελεσιδίκως την τέλεση αδικοπραξίας και απάτης εκ μέρους του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, και απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης που προέβαλλε το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ως ουσιαστικά αβάσιμους, διατάσσοντας την επιστροφή στον πελάτη μας του συνολικού ποσού που είχε διαθέσει για την αγορά των μετατρέψιμων χρεογράφων καθώς και επιπλέον ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που εκείνος υπέστη.
Η εν λόγω απόφαση συνιστά σημαντικότατο δεδικασμένο και  σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της πολυετούς ταλαιπωρίας των πελατών μας και τόσων πολιτών εν γένει, που εξαπατήθηκαν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πείσθηκαν για την αγορά τοξικών προιόντων (ομολόγων, μετατρέψιμων αξιογράφων κλπ), αγνοώντας τους κινδύνους και τα ρίσκα που εγκυμονούσε η αγορά τους, και δικαιώνει τους πολυετείς δικαστικούς αγώνες μας και την επιμονή αλλά και υπομονή όλων μας (πελατών και δικηγόρων του γραφείου μας) .

1738/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η υπ’ αριθμ. 1738/2017 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία κρίνει αντισυνταγματικές τις συνεχείς παρατάσεις της παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου κατά των διοικουμένων.

Πιο συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη απόφαση στηριζόμενη κυρίως στην παραβίαση της αρχής της ασφάλειας του Δικαίου, της αρχής της αναλογικότητας, της αρχής της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας, της αρχής της αναδρομικής επιβολής φόρου και της αρχής του δημοσίου συμφέροντος, βάζει ένα τέλος στην συνεχή παράταση της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων/αξιώσεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3513/2006, 3697/2008, 3790/2009  και ν. 3842/2010.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι παραβιάζεται η αρχή της ασφάλειας του Δικαίου, η απορρέουσα από τα άρθρ. 2 παρ.1 και 25 παρ. 1 εδ. Α’ Συντάγματος, ως και από το ν. 4048/2012 (άρθρ. 2 παρ. 1) , αφού οι διοικούμενοι/φορολογούμενοι πρέπει να δύνανται να προβλέπουν με απόλυτη σαφήνεια την εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζόμενων κανονιστικών ρυθμίσεων, ιδίως όταν αυτές αφορούν οικονομικές επιπτώσεις σε βάρος τους (φόροι, τέλη κλπ) .  Περαιτέρω, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν μπορεί να επιβληθεί οικονομικό βάρος με νόμο αναδρομικής ισχύος που επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε, διότι «η πρόβλεψη στο νόμο ότι με την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος παραγράφεται η αξίωση του Δημοσίου για τη βεβαίωση και επιβολή συγκεκριμένου φόρου συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της οικείας φορολογικής ενοχής κατά την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου 78. Ως ουσιαστικό δε στοιχείο της φορολογικής ενοχής η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, ενώ μεταβολή της με την πρόβλεψη επιμηκύνσεως είναι δυνατή μόνον υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 78 του Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη θεσπιζόμενη το αργότερο το έτος, που έπεται εκείνου, στο οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση» . Τέλος, η εν λόγω απόφαση έκρινε ότι με την διαδοχική παράταση του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων του Δημοσίου, παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας, που προβλέπει ρητώς το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού αφενός ενθαρρύνεται η ενδεχόμενη επί μακρόν απραξία της Διοίκησης, αφετέρου οι διοικούμενοι δεν δύνανται να προγραμματίζουν την οικονομική τους δραστηριότητα και να έχουν πλήρη εικόνα των εν γένει οφειλών τους . 

Η συμμετοχή μας στη διάσκεψη της GJN στην Πράγα.

Στις 25, 26 και 27 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η εαρινή Ευρωπαϊκή διάσκεψη της GJN (GlobalJusticeNetwork) στην Πράγα. Ως ιδρυτικό μέλος του GJN εδώ και 10 χρόνια, το γραφείο μας συμμετείχε σ αυτό το ήσσονος σημασίας για τα νομικά θέματα γεγονός. Τα τακτικά συνέδρια του GJN γίνονται εναλλακτικά στην Ευρώπη και στην Αμερική.

 Το GJN, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007, περιλαμβάνει δικηγορικά γραφεία από πάνω από 40 διαφορετικές εθνικότητες, και έχει ως σκοπό του  να προωθήσει με αποτελεσματικότητα τα νομικά θέματα και την απονομή δικαιοσύνης σε όλες τις ηπείρους.

 Από την σύστασή  του από το αμερικανικό δικηγορικό γραφείο LieffCabraserHeimannandBernstein (LCHB) , (το οποίο βρίσκεται συχνά στο νούμερο 1 των Δικηγορικών γραφείων των ΗΠΑ), το GJN πάντα καταφέρνει να αναπτύσσεται και να εμπλουτίζει τις δραστηριότητες του. Επίσης προσφέρει την δυνατότητα ομαδικών αγωγών στη δικαιοσύνη στις ΗΠΑ ή και αλλού  για μια καλύτερη εκπροσώπηση των πελατών μας. 

 Η διάσκεψη της Πράγας έδωσε τη ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις, τα τρέχοντα ζητήματα στους τομείς των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιατρικές υποθέσεις, οικονομικές διαφορές και πιο συγκεκριμένα πάνω στο ζήτημα των συλλογικών καταγγελιών κατά της  Volkswagen.

 Σε ό,τι αφορά την υπόθεση των απαιτήσεων των Ευρωπαίων καταναλωτών  κατά της  Volkswagen , τα δικηγορικά γραφεία μέλη του GJNδημιούργησαν στο Άμστερνταμ το νομικό πρόσωπο CLEAN (ConsumersLeadEmissionsAccountabilityNetwork) προκειμένου να επιτραπεί η συμμετοχή τους σε ομαδικές αγωγές σύμφωνα με τις επιταγές του Ολλανδικού Δικαίου το οποίο είναι το μόνο στην Ευρώπη που προβλέπει διαδικασίες ομαδικών αγωγών κατά τα Αμερικανικά πρότυπα.

 Τέλος, η συμμετοχή  σε μια διεθνή οργάνωση όπως η GJN αποτελεί μια αναγκαιότητα σ αυτούς  τους καιρούς της παγκοσμιοποίησης. Η διασυνοριακή συνεργασία είναι μια νέα μέθοδος εργασίας και  αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την απονομή της δικαιοσύνης με τους καλλίτερους δυνατούς όρους. Με αυτό τον τρόπο το γραφείο μας αποκτά ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις ενώ επωφελείται από ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών με παρουσία σε πολλές ξένες χώρες  και σε βάθος γνώση των διάφορων νομικών συστημάτων.

 

 

 

Ρυθμίσεις επιχειρηματικών και καταναλωτικών δανείων

-Το γραφείο μας με εξειδικευμένους  δικηγόρους και σε συνεργασία μεέμπειρα τραπεζικά στελέχη αναλαμβάνει την διαχείριση (ρύθμιση, κούρεμα, διαγραφή) καρτών, καταναλωτικών, στεγαστικών καθώς και επιχειρηματικών δανείων. Επειδή πλέον η μόνη λύση δεν είναι η υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη, ούτε και η ρύθμιση των δανείων με τους επαχθείς ενίοτε και αμφισβητούμενους  όρους των Τραπεζών, αλλά απαιτείται η με κάθε τρόπο προστασία – οχύρωση των δανειοληπτών απέναντι στις Τράπεζες, στα Ελληνικά και ξένα funds τα οποία επεισέρχονται πλέον στα δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τις τράπεζες. Με συστηματική προσέγγιση ερευνούμε την διαχείριση του/των δανείου/ων, σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκεται/ονται αυτό/ά. Μέσα από μια διαρκή καί συστηματική συνεργασία με  έμπειρα τραπεζικά στελέχη γιά την επεξεργασία και την διαχείρηση των φακέλων σε συνδυασμό με ένα καλό νομολογιακό πλαίσιο προκρίνουμε λύσεις εφικτές και συμφέρουσες γιά τον δανειολήπτη είτε καταλήξουμε σε δικαστική αντιπαράθεση είτε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό.   

Με τον τρόπο αυτό επεξεργαζόμαστε  τις ενδεδειγμένες ανά περίπτωση νομικές ενέργειες έναντι των Τραπεζών, την καταγγελία σύμβασης δανείου, την διαταγή πληρωμής, την κατάσχεση και τον πλειστηριασμό μέσω μεταξύ άλλων Ανακοπών και Αναστολών Εκτέλεσης, για τις διάφορες μορφές δανειακών προιόντων εν μέσω ενός νομικού πλαισίου το οποίο εξακολουθεί να παραμένει σχετικά ασαφές αλλά ωστόσο εξελίσσεται διαρκώς, εξέλιξη την οποία παρακολουθούμε και αναλύουμε με προσοχή.