Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Τελευταία νέα

ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 Ένας πονοκέφαλος για κάποιον που προσπαθεί να μοιράσει τα περιουσιακά του στοιχεία στους κληρονόμους  (συγγενείς και μη)  καθώς και γι αυτούς που κληρονομούν είτε με είτε χωρίς διαθήκη.  Ο φόρος  κυμαίνεται από  0 έως 50% και εξαρτάται φυσικά από τον βαθμό συγγένειας αλλά επίσης από το αν πρόκειται για κινητή ή ακίνητη  περιουσία, αν αυτή  βρίσκεται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν πρόκειται για Έλληνες ή αλλοδαπούς κλπ. Ειδικές διατάξεις ισχύουν για πλοία, ασφαλιστήρια συμβόλαια , ανώνυμες εταιρείες κλπ.

Οι παράμετροι είναι πολλοί και απαιτούν έναν σωστό και ιδιαίτερα προσεκτικό προγραμματισμό με εξειδικευμένους δικηγόρους αφού οι φορολογικές αλλά και οι νομικές συνέπειες είναι ιδιαίτερα σημαντικές . Μια μεταβίβαση  ψιλής κυριότητας ακινήτου ή ένας απλός κοινός λογαριασμός  αντιμετωπίζουν μόνον απλοϊκές περιπτώσεις και δεν αποκλείονται μελλοντικές επιπλοκές με την επερχόμενη εφαρμογή του περιουσιολογίου το οποίο ήδη υφίσταται στις περισσότερες  χώρες του κόσμου και σύντομα θα εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Μια διαφανής και καθ όλα νόμιμη λύση επιβάλλεται. Άλλωστε ήδη από το 2017 ισχύει η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών των περισσοτέρων κρατών  του κόσμου και ισχύει τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην Ε.Ε. στην Ελβετία, στο Λιχτενστάιν, στις ΗΠΑ και αλλού.

Για τις καταθέσεις (και επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια) σε κοινό λογαριασμό εσωτερικού στην Ελλάδα στην πράξη ισχύει απαλλαγή από τον φόρο κληρονομιάς και αυτόματη μεταφορά στους συνδικαιούχους. Θεωρητικά αυτό δεν ισχύει στους κοινούς λογαριασμούς που έχουν κάτοικοι Ελλάδος στο εξωτερικό αλλά στην πράξη δεν έχει υπάρξει πρόβλημα. Άλλωστε κάτι τέτοιο θα ερχόταν σε άμεση αντίθεση με το Ευρωπαϊκό δίκαιο (το οποίο υπερισχύει του Ελληνικού) για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Προσοχή ωστόσο,  σε ορισμένες χώρες όπως στην Ελβετία δεν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί αλλά με πληρεξουσιότητα σε δεύτερο ή άλλο άτομο που σημαίνει ότι όταν αποβιώσει ο πρώτος δικαιούχος ο λογαριασμός κλειδώνει και μετά χρειάζεται κληρονομητήριο ή άλλα σχετικά πιστοποιητικά για να περάσει στους όποιους άλλους δικαιούχους είτε με διαθήκη είτε εξ αδιαθέτου.

Ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται για την κληρονομία στην  υπόλοιπη κινητή περιουσία η οποία εάν βρίσκεται στην  Ελλάδα είναι υπόχρεη φόρου στην Ελλάδα. Τα πράγματα είναι αρκετά πιο περίπλοκα εάν η κινητή αυτή περιουσία βρίσκεται στο εξωτερικό. Για κληρονομούμενο κάτοικο Ελλάδας (Έλληνα ή ξένο) η κληρονομιά φορολογείται κανονικά.  Το ίδιο ισχύει και για κληρονομούμενο Έλληνα υπήκοο κάτοικο εξωτερικού (!)  Μόνη εξαίρεση είναι αυτός να έχει μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό για τουλάχιστον 10 συνεχόμενα έτη.  Αυτό το μέτρο είναι ιδιαίτερα επαχθές για του Έλληνες που έχουν κινητά περιουσιακά στοιχεία εκτός Ελλάδος.

Σε μία μελλοντική ανάλυση θα ασχοληθούμε με την ακίνητη περιουσία και τις  εξειδικευμένες διατάξεις για πλοία, ασφαλιστήρια  συμβόλαια μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων κλπ. Το δικηγορικό μας γραφείο έχει συνεργασίες με εξειδικευμένους φοροτεχνικούς με πείρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και ειδικούς δεσμούς με την Ελβετία και τις ΗΠΑ προκειμένου  να μπορεί να συνδράμει τους πελάτες του σε έναν σωστό νόμιμο και τακτοποιημένο κληρονομικό  προγραμματισμό.     

Οι επιβάτες οι οποίοι έχουν δικαίωμα να στραφούν κατά του διοργανωτή του ταξιδιού τους προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίτιμο των αεροπορικών εισιτηρίων δεν μπορούν να αξιώσουν επιστροφή των χρημάτων τους και από τον αερομεταφορέα

Μια τέτοια σώρευση θα ήταν ικανή να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη υπερπροστασία των επιβατών εις βάρος του αερομεταφορέα

Στις 19 Μαρτίου 2015, τρία άτομα πραγματοποίησαν στην Hellas Travel, ταξιδιωτικό πρακτορείο εγκατεστημένο στις Κάτω Χώρεςκράτηση πτήσεων μετ’ επιστροφής μεταξύ Eelde (Κάτω Χώρες)και Κέρκυρας (Ελλάδα). Οι πτήσεις αυτές αποτελούσαν μέρος «οργανωμένου ταξιδιού» το αντίτιμο του οποίου καταβλήθηκε στην Hellas Travel.

Οι πτήσεις θα εκτελούνταν από την Aegean Airlines, εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδαη οποία είχε συνάψει προς τούτο σύμβαση με την G.S. Charter Aviation Services, εταιρία εγκατεστημένη στην Κύπροη Aegaen Airlines έθετε στη διάθεση της G.S. Aviation Services ορισμένο αριθμό θέσεων έναντι ναύλου. H G.S. Charter μεταπώλησε τις θέσεις αυτές κατόπιν σε τρίτους, μεταξύ των οποίων και στην Hellas Travel.

Ωστόσο, λίγες μέρες πριν από τη συμφωνηθείσα ημερομηνία αναχώρησης, η Hellas Travelανακοίνωσε στους τρεις ταξιδιώτες ότι το ταξίδι τους ματαιωνόταν. Ειδικότερα, η Aegean Airlines,λόγω της αδυναμίας να λάβει το προσυμφωνηθέν με την Hellas Travel τίμημα, είχε αποφασίσει να παύσει να εκτελεί πτήσεις από και προς την Κέρκυρα. Στις 3 Αυγούστου 2016, η Hellas Travelκηρύχθηκε σε πτώχευση. Δεν επέστρεψε στους τρεις ταξιδιώτες το αντίτιμο των αεροπορικών εισιτηρίων.

Οι ως άνω ταξιδιώτες άσκησαν αγωγή ενώπιον του Rechtbank Noord-Nederland (πρωτοδικείουNoord-Nederland, Κάτω Χώρες), το οποίο υποχρέωσε την Aegean Airlines να τους καταβάλει, βάσει του κανονισμού 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών 1, κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τη ματαίωση της πτήσης τους.

Αντιθέτωςτο ως άνω δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί του αιτήματός τους να τους επιστραφεί το αντίτιμο των αεροπορικών εισιτηρίωνΓια το ζήτημα αυτό το εν λόγω δικαστήριο υπέβαλε ερώτημα στο ΔικαστήριοΖητεί να διευκρινιστεί αν επιβάτης ο οποίοςδυνάμει της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια 2μπορεί να στραφεί κατά του διοργανωτή του ταξιδιού του προκειμένου να του επιστραφεί το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου μπορεί να ζητήσει, επί τη βάσει του κανονισμού, την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου από τον αερομεταφορέα.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο τονίζει ότι το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων που γεννάται δυνάμει της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια αρκεί για να αποκλείσει τη δυνατότητα 

ενός επιβάτη, του οποίου η πτήση αποτελεί μέρος οργανωμένου ταξιδιού, να αξιώσει από τον πραγματικό αερομεταφορέα την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου δυνάμει του κανονισμού.

Το Δικαστήριο εκτιμά, ειδικότερα, ότι ο νομοθέτης της Ένωσης δεν θέλησε μεν να αποκλείσει εντελώς από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τους επιβάτες των οποίων η πτήση αποτελεί μέρος οργανωμένου ταξιδιούπλην όμως θέλησε να διατηρήσει για τους επιβάτες αυτούς τα αποτελέσματα του συστήματος το οποίο είχε θεσπιστεί προηγουμένως βάσει της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και το οποίο κρίθηκε επαρκώς προστατευτικό.

Συνεπώς, οι αξιώσεις επιστροφής του αντιτίμου του εισιτηρίου βάσει του κανονισμού και βάσει της οδηγίας δεν μπορούν να σωρευθούνΜια τέτοια σώρευση θα ήταν ικανή να οδηγήσει σε αδικαιολόγητη υπερπροστασία του ενδιαφερόμενου επιβάτηεις βάρος του πραγματικού αερομεταφορέα, ο οποίος θα διέτρεχε ειδικότερα τον κίνδυνο να υποχρεωθεί να αναλάβει μέρος της ευθύνης την οποία υπέχει ο διοργανωτής ταξιδίων.

Το συμπέρασμα αυτό επιβάλλεται επίσης στην περίπτωση που ο διοργανωτής ταξιδίων δεν είναι από οικονομικής απόψεως σε θέση να επιστρέψει το αντίτιμο του εισιτηρίου και δεν έχει λάβει μέτρα για να εξασφαλίσει την επιστροφή αυτήΣτο πλαίσιο αυτότο Δικαστήριο τονίζει ότι η οδηγία προβλέπει ιδίως ότι ο διοργανωτής ταξιδίων πρέπει να αποδεικνύει ότι διαθέτει επαρκείς εγγυήσεις κατάλληλες να εξασφαλίσουν, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, την επιστροφή των καταβληθέντωνΤο Δικαστήριο υπενθυμίζει εξάλλου τη νομολογία του κατά την οποία μια εθνική ρύθμιση μεταφέρει ορθώς στο εσωτερικό δίκαιο τις υποχρεώσεις από την οδηγία μόνον εάν έχει ως αποτέλεσμα να εγγυάται πράγματι στους επιβάτες, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή ταξιδίων, την επιστροφή του συνόλου των καταβληθέντωνΣε αντίθετη περίπτωσηο ενδιαφερόμενος ταξιδιώτης έχει εν πάση περιπτώσει τη δυνατότητα να ασκήσει κατά του οικείου κράτους μέλους αγωγή αποζημιώσεως για τις ζημίες που υφίσταται λόγω παραβάσεως του δικαίου της Ένωσης.

Ρύθμιση τηλεοπτικών εκπομπών στην ΕΕ

Ένα κράτος μέλος μπορεί, για λόγους δημόσιας τάξης όπως η καταπολέμηση της υποκίνησης μίσους, να επιβάλει την υποχρέωση να μη μεταδίδεται ή να μην αναμεταδίδεται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, το πρόγραμμα τηλεοπτικού καναλιού άλλου κράτους μέλους παρά μ.

Η Baltic Media Alliance Ltd («BMA»), εταιρία καταχωρισμένη στα μητρώα του Ηνωμένου Βασιλείουμεταδίδει το πρόγραμμα του τηλεοπτικού καναλιού NTV Mir Lithuania, το οποίο προορίζεται για το λιθουανικό κοινό και περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, εκπομπές στη ρωσική γλώσσα. Στις 18 Μαΐου 2016 η λιθουανική επιτροπή ραδιοφώνου και τηλεόρασης («LRTK») έλαβε,δυνάμει της λιθουανικής νομοθεσίαςμέτρο με το οποίο υποχρέωνε τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες καλωδιακής ή διαδικτυακής μετάδοσης τηλεοπτικών εκπομπών στους Λιθουανούς καταναλωτές να μη μεταδίδουν, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, το πρόγραμμα του καναλιούNTV Mir Lithuania παρά μόνο στο πλαίσιο πακέτων με πρόσθετη χρέωση. Η απόφαση βασιζόταν στο γεγονός ότι ένα πρόγραμμα που είχε μεταδοθεί στις 15 Απριλίου 2016 στο επίμαχο κανάλι περιείχε υλικό το οποίο υποκινούσε σε εχθρότητα και εθνικό μίσος εις βάρος των βαλτικών χωρών.

Η BMA άσκησε ενώπιον του Vilniaus apygardos administracinis teismas (διοικητικού πρωτοδικείου του ΒίλνιουςΛιθουανίαπροσφυγή με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως της 18ης Μαΐου 2016,ισχυριζόμενημεταξύ άλλωνότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατά παράβαση της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 1η οποία επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ελευθερία λήψης και να μην εμποδίζουν την αναμετάδοσηστην επικράτειά τους,τηλεοπτικών εκπομπών προερχόμενων από άλλα κράτη μέλη για λόγους όπως τα μέτρα κατά της υποκίνησης μίσουςΤο ως άνω δικαστήριο ερωτά το Δικαστήριο αν μια απόφαση όπως αυτή που ελήφθη από την LRTK εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προαναφερθείσας οδηγίας.

Στο πλαίσιο της εξέτασης του γράμματοςτων σκοπώντης όλης οικονομίας και του ιστορικού της θέσπισης της οδηγίαςκαι λαμβανομένης επίσης υπόψη της σχετικής νομολογίαςτο Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν συνιστά εμπόδιοκατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας αυτήςεθνικό μέτρο το οποίο επιδιώκει, γενικώς, σκοπό δημόσιας τάξης και ρυθμίζει τις πρακτικές λεπτομέρειες της διανομής τηλεοπτικού καναλιού στους καταναλωτές του κράτους μέλους λήψης, εφόσον οι πρακτικές αυτές λεπτομέρειες δεν εμποδίζουν την καθ’ εαυτήν αναμετάδοση του προγράμματος του εν λόγω καναλιού. Τούτο διότι ένα τέτοιο μέτρο δεν καθιερώνει δεύτερο έλεγχο των τηλεοπτικών εκπομπών του αντίστοιχου καναλιούεπιπλέον εκείνου τον οποίο οφείλει να πραγματοποιεί το κράτος μέλος εκπομπής.

Όσον αφορά το επίμαχο μέτροτο Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι από τις παρατηρήσεις της LRTKκαι της Λιθουανικής Κυβέρνησης προκύπτει ότιμε τη θέσπιση του λιθουανικού νόμου για την πληροφόρηση του κοινούβάσει του οποίου εκδόθηκε η απόφαση της 18ης Μαΐου 2016, ο Λιθουανός νομοθέτης θέλησε να καταπολεμήσει την ενεργή διάδοση πληροφοριών που 

απαξιώνουν το λιθουανικό κράτος και απειλούν την υπόστασή του ως κράτουςκαι επιδίωξε, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαίτερα σημαντικής επιρροής της τηλεόρασης στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, να προστατεύσει την ασφαλή ροή της πληροφόρησης στη Λιθουανία, αλλά και να εγγυηθεί και να διαφυλάξει το συμφέρον του κοινού για ορθή ενημέρωση. Μεταξύ των πληροφοριών στις οποίες αναφέρεται ο νόμος αυτός περιλαμβάνεται κάθε υλικό που παρακινεί σε ανατροπή της λιθουανικής συνταγματικής τάξης διά της βίας και σε προσβολή της κυριαρχικής εξουσίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της πολιτικής ανεξαρτησίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, μέσω πολεμικής προπαγάνδας, υποκίνησης σε πόλεμο, μίσος, γελοιοποίηση ή ευτελισμό και ενθάρρυνσης των διακρίσεων, της χρήσης βίας ή των αντιποίνων εις βάρος ομάδας προσώπων ή μέλους αντίστοιχης ομάδας λόγω, μεταξύ άλλων, της εθνικότητάς τους.

Με τις παρατηρήσεις της, η LRTK διευκρίνισε ότι η απόφαση της 18ης Μαΐου 2016 ελήφθη επειδή ένα από τα προγράμματα τα οποία μεταδόθηκαν από το κανάλι NTV Mir Lithuania περιείχε ψευδείς πληροφορίες που υποκινούσαν σε εχθρότητα και εθνικό μίσος εις βάρος των βαλτικών χωρών, αναφορικά με την υποτιθέμενη συνέργεια Λιθουανών και Λεττονών στο Ολοκαύτωμα και με τη φερόμενη ως εθνικιστική και νεοναζιστική εσωτερική πολιτική των βαλτικών χωρών, η οποία αποτελεί, κατά το ίδιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, απειλή για τη ρωσική εθνική μειονότητα που ζει στις χώρες αυτές. Η LRTK υποστήριξε ότι η τηλεοπτική αυτή εκπομπή απευθυνόταν στοχευμένα στη ρωσόφωνη μειονότητα της Λιθουανίας και είχε ως σκοπό, μέσω διαφόρων τεχνικών προπαγάνδας, να επηρεάσει με αρνητικό και υπαινικτικό τρόπο τις απόψεις της κοινωνικής αυτής ομάδας σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική πολιτική την οποία ακολουθούν η Δημοκρατία της Λιθουανίας, η Δημοκρατία της Εσθονίας και η Δημοκρατία της Λεττονίας, να επιτείνει το χάσμα και την πόλωση στην κοινωνία καθώς και να αναδείξει τόσο την ένταση που έχουν δημιουργήσει στην Ανατολική Ευρώπη οι δυτικές χώρες όσο και τον ρόλο της Ρωσικής Ομοσπονδίας ως θύματος.

Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει δεκτό ότι ένα μέτρο όπως το επίμαχο στην κύρια δίκη επιδιώκειγενικώςσκοπό δημόσιας τάξης.

Επιπλέον, όπως εξέθεσαν η LRTK και η Λιθουανική Κυβέρνηση με τις παρατηρήσεις τους, η απόφαση της 18ης Μαΐου 2016 ρυθμίζει αποκλειστικώς τις πρακτικές λεπτομέρειες της διανομής του προγράμματος του καναλιού NTV Mir Lithuania στους Λιθουανούς καταναλωτές. Παράλληλα, δεν αμφισβητείται ότι η απόφαση της 18ης Μαΐου 2016 δεν αναστέλλει ούτε απαγορεύει την αναμετάδοση του προγράμματος του ίδιου αυτού καναλιού στη λιθουανική επικράτεια, δεδομένου ότι το πρόγραμμά του μπορεί, παρά την ως άνω απόφαση, να συνεχίσει να μεταδίδεται νομίμως στη Λιθουανία και ότι οι Λιθουανοί καταναλωτές εξακολουθούν να είναι σε θέση να το παρακολουθούν, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται συνδρομητές σε πακέτο με πρόσθετη χρέωση.

Κατά συνέπειαένα μέτρο όπως το επίμαχο εν προκειμένω δεν εμποδίζει την καθ’ εαυτήν αναμετάδοση, εντός του κράτους μέλους λήψης, των προερχόμενων από άλλο κράτος μέλος τηλεοπτικών εκπομπών του τηλεοπτικού καναλιού εις βάρος του οποίου ελήφθη το εν λόγω μέτρο. Το Δικαστήριοκαταλήγει, επομένωςότι το μέτρο αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης η ελληνική νομοθεσία που απαγορεύει σε μοναχό που έχει την ιδιότητα του δικηγόρου σε άλλο κράτος μέλος να εγγραφεί στα μητρώα δικηγορικού συλλόγου, λόγω του ασυμβίβαστου της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση της δικηγορί

Στις 12 Ιουνίου 2015, ο Μοναχός Ειρηναίοςμοναχός στην Ιερά Μονή Πέτρας που βρίσκεται στην Καρδίτσα (Ελλάδα), ζήτησε με αίτησή του προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο του Συλλόγου αυτού ως δικηγόρος που απέκτησε τη δικηγορική ιδιότητα σε άλλο κράτος μέλος, και ειδικότερα στην ΚύπροΟ ΔΣΑ απέρριψε την αίτηση, βάσει των εθνικών διατάξεων σχετικά με το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος, εκτιμώντας ότι οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν και τους δικηγόρους που επιθυμούν να ασκήσουν δικηγορία στην Ελλάδα υπό τον επαγγελματικό τους τίτλο καταγωγής. Ο Μοναχός Ειρηναίος προσέφυγε κατά της απόφασης του ΔΣΑ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Ελλάδα).

Υπό τις περιστάσεις αυτέςτο Συμβούλιο της Επικρατείας ζήτησε από το Δικαστήριο να διευκρινίσει αν συνάδει με το δίκαιο της Ένωσης η απαγόρευση εγγραφής μοναχού της Εκκλησίας της Ελλάδος ως δικηγόρου στα μητρώα της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό του τίτλοπροκειμένου να ασκεί εκεί τη δικηγορία υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο ερμηνεύει την οδηγία 98/5/ΕΚη οποία έχει ως σκοπό να διευκολύνει την επί μονίμου βάσεως άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του εμμίσθου σε άλλο κράτος μέλος, διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκαν τα επαγγελματικά προσόνταΤο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η οδηγία καθιερώνει μηχανισμό αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών τίτλων των μετακινούμενων δικηγόρων οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους βάσει του τίτλου που απέκτησαν στο κράτος μέλος καταγωγήςεναρμονίζοντας πλήρως τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος εγκατάστασης το οποίο αυτή παρέχει.

Ειδικότερατο Δικαστήριο έχει κρίνει ότι η προσκόμιση στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση από την οποία πρέπει να εξαρτάται η εγγραφή του ενδιαφερομένου στα μητρώα του κράτους μέλους υποδοχής και υπό την οποία του επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα εντός του δευτέρου κράτους μέλους βάσει του επαγγελματικού τίτλου που απέκτησε στο κράτος καταγωγήςΟ εθνικός νομοθέτης δεν μπορεί να προσθέτει επιπλέον προϋποθέσεις στις απαιτούμενες για την εγγραφή στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχήςΠράγματιπρέπει να διακρίνεται, αφενός, η εγγραφή στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής δικηγόρου που επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμά του στο κράτος μέλος αυτό, υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής,

για την οποία μόνη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής και, αφετέρου, η άσκηση, αυτή καθεαυτήν, της δικηγορίας στο κράτος μέλος υποδοχής, ως προς την οποία ο δικηγόρος αυτός υπόκειται στους ισχύοντες στο ίδιο κράτος μέλος επαγγελματικούς και δεοντολογικούς κανόνες.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι οι επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες, αντιθέτως προς εκείνους που αφορούν τις προϋποθέσεις οι οποίες απαιτούνται για την εγγραφή στα μητρώα, δεν έχουν εναρμονισθεί και επομένως εκείνοι του κράτους μέλους υποδοχής δύνανται να διαφέρουν σημαντικά από τους ισχύοντες στο κράτος μέλος καταγωγήςΩς προς το ζήτημα αυτότο Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι ο εθνικός νομοθέτης έχει την ευχέρεια να προβλέπει τέτοια εχέγγυα, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες που θεσπίζει προς τούτο δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών.

Ωστόσοτο Δικαστήριο τονίζει ότι οι ισχύοντες στο κράτος μέλος υποδοχής επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες πρέπει, για να είναι σύμφωνοι προς το δίκαιο της Ένωσης, μεταξύ άλλων, να συνάδουν με την αρχή της αναλογικότητας, όπερ σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπώνΣτο Συμβούλιο της Επικρατείας εναπόκειται να προβεί στις αναγκαίες εξακριβώσεις όσον αφορά τον επίμαχο κανόνα περί ασυμβιβάστου.

Το Δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οδηγία αντιτίθεται σε εθνική νομοθεσία κατά την οποία δικηγόρος που έχει την ιδιότητα του μοναχού και είναι εγγεγραμμένος ως δικηγόρος στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής απαγορεύεται να εγγραφεί στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχήςπροκειμένου να ασκεί εκεί το επάγγελμά του υπό τον επαγγελματικό του τίτλο καταγωγής.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ 4548/2018

Σημαντικές αλλαγές επέφερε ο νόμος 4548/2018 που αντικατέστησε τον νόμο 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, και ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή από την 1/1/2019.

Μία από τις αλλαγές που επήλθαν με το νέο νόμο αφορά το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕ το οποίο αυξάνεται από  24.000€ σε 25.000€, όπως επιβάλλει και η οδηγία 1132/2017, σύμφωνα με την οποία οι ανώνυμες εταιρίες έχουν διορία έως την 31.12.2019 είτε να εναρμονιστούν, είτε να μετατραπούν σε εταιρεία άλλης μορφής. Αφού παρέλθει η ημερομηνία, οι ανώνυμες εταιρίες που δεν έχουν προσαρμόσει το κεφάλαιό τους κατά τα παραπάνω δεν θα δύνανται να πραγματοποιούν οποιαδήποτε νέα καταχώριση στο ΓΕΜΗ. Η καταβολή του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας σε τράπεζα στην Ελλάδα ή σε χώρα του ΕΟΧ.

Επίσης, μια άλλη σημαντική αλλαγή είναι η μείωση της ελάχιστης ονομαστικής αξίας των μετοχών. Πλέον, η ονομαστική αξία των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των 0,04€ (μέχρι τώρα ήταν 0,30€) ούτε ανώτερο των 100€. 

Άλλη σημαντική αλλαγή έγκειται στη νέα ρύθμιση που απαγορεύει στους μετόχους να ψηφίζουν στη γενική συνέλευση των ανώνυμων εταιρειών για όσα ζητήματα τούς αφορούν, διότι σύμφωνα με τον νέο νόμο υπάρχει τότε «σύγκρουση συμφερόντων» μεταξύ μετόχου και εταιρείας. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνον οι μέτοχοι που δεν έχουν «σύγκρουση συμφερόντων».

Η νέα αυτή ρύθμιση, συνδυαζόμενη και με την ρητή θέσπιση αντίστοιχης απαγόρευσης να ψηφίζουν τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του, όταν αυτά έχουν «σύγκρουση συμφερόντων»  οφείλεται καταρχήν σε Οδηγία τής Ευρωπαϊκής Ένωσης (Οδηγία 2017/828/ΕΕ).

www.taxheaven.gr www.forin.gr

Ανάσα για τους ασφαλισμένους το κούρεμα για οφειλές στα ασφαλιστικά Ταμεία

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δανειστών και του Υπουργείου Εργασίας στοχεύουν
μεταξύ άλλων και στον επανυπολογισμό των χρεών των ασφαλισμένων προς τα
ταμεία. Σκοπός της ρύθμισης είναι η ελάφρυνση κυρίως των ελεύθερων
επαγγελματικών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν στην καταβολή των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ενδέχεται οι μειώσεις στη συνολική οφειλή των
ασφαλισμένων να φθάσουν και το 70%, ενώ κατά μέσο το κούρεμα της αρχικής
οφειλής θα ανέρχεται σε ποσοστό 50% και των προσαυξήσεων σε 85%, με ρύθμιση
που θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 36 ή 120 μηνιαίες δόσεις. Η ρύθμιση θα αφορά
οφειλές που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31-12-2016. Ειδικότερα, για τα χρηματικά
ποσά που μετά τη διαδικασία επανυπολογισμού δεν ξεπερνούν το ποσόν των 3.000
ευρώ, η ρύθμιση θα προβλέπει αποπληρωμή σε 36 δόσεις ενώ στις λοιπές
περιπτώσεις οι δόσεις θα φθάνουν έως και τις 120 δόσεις.
Η διαδικασία για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση υπολογίζεται να είναι πιο απλή
συγκριτικά με αυτή του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σε κάθε περίπτωση θα
προβλέπονται κριτήρια περιουσιακά, ηλικιακά κλπ, ούτως ώστε να μην ωφεληθούν οι
στρατηγικά κακοπληρωτές αλλά αντίθετα να ωφεληθούν και όσοι πλησιάζουν τη
συνταξιοδότηση.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η νέα αυτή ρύθμιση που δρομολογείται θα αφορά
πάνω από 900.000 ασφαλισμένους και ειδικότερα αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες
και οφειλέτες προς τον ΟΑΕΕ.


Πηγή: https://www.euro2day.gr

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018

Αναδρομικά 1,2 δισ. ευρώ εφάπαξ μέχρι το τέλος του έτους σκοπεύει να δώσει η κυβέρνηση σε ένστολους, δικαστικούς και πανεπιστημιακούς.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρο του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου Νικόλαο Σακελλάριου και με εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παναγιώτα Καρλή, εξέδωσε τον Φεβρουάριο του 2018 τις υπ΄αριθμ. 3 και 4/2018 αποφάσεις.

Με τις αποφάσεις αυτές, το Συμβούλιο της Επικρατείας υποχρεώνει το κράτος να αναπροσαρμόσει τους μισθούς και τις συντάξεις για τους ένστολους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς και στρατιωτικούς, εν ενεργεία και συνταξιούχους, στα επίπεδα που ήταν τον Αύγουστο του 2012 οπότε και έγιναν οι μειώσεις.

Τα ποσά θα καταβληθούν σε μία δόση και όχι σε δύο όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός του υπουργείου Οικονομικών.

Πόσα αναδρομικά θα λάβουν

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

Καθηγητής-  11.376 ευρώ
Αναπληρωτής Καθηγητής-  7.452 ευρώ
Επίκουρος Καθηγητής-  5.436 ευρώ
Λέκτορας-  4.248 ευρώ

ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Υποστράτηγος ΑΣΕΙ-  10.000 ευρώ
Ταξίαρχος-  8.500 ευρώ
Συνταγματάρχης-  6.500 ευρώ
Αντισυνταγματάρχης-  4.500 ευρώ
Ταγματάρχης-  3.000 ευρώ
Λοχαγός- 2.650  ευρώ
Υπολοχαγός-  2.500 ευρώ
Ανθυπασπιστής-  2.000 ευρώ
Αρχιλοχίας-  1.700 ευρώ
Επιλοχίας ΕΠΟΠ-  1.600 ευρώ
Λοχίας ΕΠΟΠ-  1.400 ευρώ

Πηγή πληροφοριών: ΤΑ ΝΕΑ, enikonomia.gr.

CAPITAL CONTROLS: ΝΕΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΑΠΟ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Νέες απελευθερώσεις στις συναλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό έρχονται από 1η Οκτωβρίου 2018, με υπουργική απόφαση που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τις επόμενες ημέρες.
Σημαντικά σημεία της απόφασης :
•    Πλήρης απελευθέρωση ορίου αναλήψεων μετρητών στην Ελλάδα (μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2018 το όριο αυτό παραμένει στο ποσόν των 5.000 ευρώ)
•    Απελευθέρωση αναλήψεων μέσω προπληρωμένων ή πιστωτικών καρτών
•    Αναλήψεις μετρητών στο εξωτερικό : αυξάνεται το όριο στο ποσόν των 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβάνονται οι αναλήψεις μέσω πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα)
•    Ανώτατο όριο μεταφοράς μετρητών σε ταξίδι στο εξωτερικό από φυσικό πρόσωπο : 10.000 ευρώ
•    απελευθέρωση εξόδου στο εξωτερικό των κερδών που αποκτήθηκαν από επενδύσεις στην Ελλάδα με στόχο την ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων : χρηματικά ποσά που αποτελούν κέρδη και μερίσματα και προέρχονται από  επενδεδυμένα κεφάλαια στην Ελλάδα, θα δύνανται να μεταφερθούν στο εξωτερικό έως ποσοστό 100% του επενδεδυμένου κεφαλαίου για κάθε ημερολογιακό έτος, σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου σε τράπεζα του εξωτερικού, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για κέρδη που προέρχονται από κεφάλαια που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό στην Ελλάδα με έμβασμα σε λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τράπεζα στην Ελλάδα.
•    φυσικά πρόσωπα : συναλλαγές χωρίς περιορισμούς στο εσωτερικό.
•    εξαγωγή ποσών έως 100.000 ευρώ, τα οποία αφορούν συναλλαγές επιχειρήσεων προς το εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Το ποσό των 100.000 ευρώ θα αφορά καθεμία συναλλαγή ανά πελάτη και ανά ημέρα.
•    Δυνατότητα πληρωμής ή εξόφλησης επιταγών και εγγυητικών επιστολών σε μετρητά.


Πηγές : https://www.sofokleousin.gr/, https://www.news247.gr/, https://www.newsit.gr/, www.kathimerini.gr , https://www.newsbeast.gr/

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Για πρώτη φορά στα Ελληνικά δικαστικά χρονικά επεβλήθησαν από το Πενταμελές Εφετείο κακουργημάτων ιδιαίτερα αυστηρές ποινές σε άτομα που σχετιζόταν με απάτες καταθέσεων σε Ελβετική τράπεζα για λογαριασμό Ελλήνων καταθετών.

Συγκεκριμένα επεβλήθησαν ποινές από 3 έως 17 έτη σε 3 άτομα που εξαπατούσαν Ελληνες καταθέτες για μεγάλα ποσά με τα οποία δήθεν θα τους άνοιγαν λογαριασμούς στη Τράπεζα Julius Bär στη Ζυρίχη.

Η έδρα του Δικαστηρίου με ομόφωνη απόφασή του υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα Παναγιώτη Αθανασίου, καταδίκασε τον Θωμά Καρύδα που εμφανιζόταν ως επίσημος αντιπρόσωπος της Τράπεζας στην Ελλάδα σε κάθειρξη 17 ετών, τη σύζυγό του σε φυλάκιση 3 ετών, καθώς και τον Ελβετό διευθυντή της Ελβετικής Τράπεζας και υπεύθυνο για τους Έλληνες πελάτες, Manuel Sovilla, επίσης σε φυλάκιση 3 ετών.

Πρόκειται για πρωτοφανή καταδίκη στα ελληνικά δικαστικά χρονικά όπου διευθυντικό στέλεχος μιας μεγάλης και πολύ σοβαρής  Ελβετικής τράπεζας καταδικάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για συνέργεια σε υπόθεση μεγάλης απάτης εις βάρος Ελλήνων πελατών.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο, ο Καρύδας -ο οποίος εκτίει ποινή και για άλλη απάτη- εμφανιζόταν στην Αθήνα από το 2005 ως δήθεν επίσημος αντιπρόσωπος της Julius Bär στην Ελλάδα ενώ δεν είχε παρά μία συμφωνία με την Ελβετική τράπεζα για προσέλκυση νέων πελατών έναντι κάποιου οικονομικού ανταλλάγματος. Με βοήθεια και από τον Sovilla,που γνώριζε την πραγματική του ιδιότητα και ο οποίος ήταν τότε υπεύθυνος για τους Έλληνες πελάτες της ελβετικής τράπεζας, ο Καρύδας και η σύζυγός του  έπειθαν τους ενδιαφερόμενους καταθέτες να ανοίξουν λογαριασμούς στην συγκεκριμένη τράπεζα στην  Ζυρίχη με την υπόσχεση μεγάλων αποδόσεων. Τους έδιναν μάλιστα και αποδεικτικά στη συνέχεια προκειμένου να πειστούν ότι οι λογαριασμοί άνοιξαν. Τα θύματα κατέθεταν τα χρήματα σε λογαριασμούς του Καρύδα, προκειμένου αυτά να μεταφερθούν ακολούθως σε δικούς τους στη Julius Bär. Ωστόσο ουδέποτε έφτασαν εκεί αλλά υπεξαιρέθηκαν αρχικώς από τον Καρύδα και στη συνέχεια τα ίχνη τους χάθηκαν.

Η απάτη αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2009 όταν κάποιοι πελάτες ζήτησαν να κάνουν αναλήψεις από τους λογαριασμούς τους, αλλά τα χρήματα δεν ήρθαν ποτέ. Από την έρευνα που διεξήχθη, προέκυψε ότι οι καταθέσεις που επί χρόνια νόμιζαν ότι είχαν στην Τράπεζα δεν υπήρχαν, ενώ τα παραστατικά που λάμβαναν από τη Julius Bär ήταν στο σύνολό τους πλαστά.

Το αξιοσημείωτο στην υπόθεση είναι ότι η ίδια η ελβετική τράπεζα αν και ενημερώθηκε επισήμως από τα ίδια τα θύματα το Δεκέμβριο του 2009 για την απάτη και την πλαστογραφία των παραστατικών της, ουδέποτε κινήθηκε νομικά εναντίον του Καρύδα και του Sovilla αλλά ούτε και αποζημίωσε τους εξαπατηθέντες.

Το γραφείο μας με πολυετή ενασχόληση στον τραπεζικό τομέα, γνωρίζοντας το Ελβετικό δίκαιο και κάνοντας  χρήση του εκτεταμένου δικτύου του στην Ελβετία, ερευνά την δυνατότητα προσφυγής ενώπιον της Ελβετικής δικαιοσύνης κατά της εν λόγω τράπεζας γιά λογαριασμό των εξαπατηθέντων Ελλήνων καταθετών.

Πηγές:  enikos.gr και directnews.gr

 

Σημαντική απόφαση του ΔΕΕ σχετικά με την απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολιτών τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ) και την οικογενειακή επανένωση.

Με απόφαση της 8ης Μαΐου 2018 (8 Μαΐου, 2018 ΔΕΕ, υπόθεση C-82/16), το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το αίτημα για οικογενειακή επανένωση θα πρέπει να εξεταστεί ακόμη και αν ο υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, μέλος οικογένειας ενός πολίτη της ΕΕ, πλήττεται από την απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της ΕΕ.
Σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λόγοι απαγόρευσης εισόδου στο έδαφος πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση.
Τα πραγματικά περιστατικά :
Για αρκετούς υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ που διέμεναν στο Βέλγιο είχε εκδοθεί απόφαση να επιστρέψουν στη χώρα τους, με επιπρόσθετη απαγόρευση εισόδου στο Βέλγιο για λόγους κινδύνου δημοσίας τάξης.
Στη συνέχεια, αυτά τα άτομα ζήτησαν άδεια διαμονής από τη βελγική κυβέρνηση. Ένας ήταν απόγονος γονέων βελγικής ιθαγένειας, ένας δεύτερος λόγω του ότι ήταν γονέας ενός ανήλικου παιδιού βελγικής υπηκοότητας, και ένας τρίτος έχοντας συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με Βέλγο υπήκοο. Αυτές οι ιδιότητες δημιουργούν μια σχέση εξάρτησης που μπορεί να επιτρέψει την οικογενειακή επανένωση. Ωστόσο, οι βελγικές αρχές δεν έλαβαν υπόψη το αίτημά τους, δίνοντας προτεραιότητα στην απαγόρευση εισόδου, η οποία μπορεί να ακυρωθεί μόνο εάν υποβληθεί αίτηση από την αλλοδαπή.
Ωστόσο, το Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών Αλλοδαπών διαπίστωσε ότι αυτοί οι άνθρωποι ορθώς ήταν εγκατεστημένοι στο Βέλγιο. Έτσι, ζήτησε από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβεί σε διευθέτηση των επίμαχων υποθέσεων.
Η απόφαση του Δικαστηρίου:
Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι περιπτώσεις δεν είναι οι συνήθεις, και ότι έχουμε να κάνουμε με ιδιάζουσες περιπτώσεις. Πράγματι, τα εν λόγω άτομα θα έπρεπε να εγκαταλείψουν το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσουν άρση της απαγόρευσης εισόδου στο Βέλγιο.
Επιπλέον, η οικογενειακή εξάρτηση του μη κοινοτικού πολίτη από πολίτη της ΕΕ θα είχε ως αποτέλεσμα να υποχρεωθεί ο πολίτης της ΕΕ να εγκαταλείψει το έδαφος της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για αόριστο χρονικό διάστημα. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να «υπονομεύσει την πρακτικότητα της ευρωπαϊκής ιθαγένειας».
Εν κατακλείδι, οι λόγοι δημόσιας τάξης που δικαιολογούν την έκδοση απόφασης απέλασης δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αυτόματη άρνηση χορήγησης άδειας για  οικογενειακή επανένωση. Οι υπηρεσίες πρέπει να εξετάζουν εάν το πρόσωπο παρουσιάζει "μια πραγματική, άμεση και επαρκώς σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη" και να λαμβάνει υπόψη όλες τις περιστάσεις, τα υπέρτερα συμφέροντα του παιδιού καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα.