Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Ενδιαφέρουσα νομολογία ελληνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων

Από τις επιλογές Νομολογίας (Δικαστικών αποφάσεων) του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ξεχωρίσαμε μερικές τις οποίες θεωρούμε αρκετά επίκαιρες ή που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Για το πλήρες κείμενο των αποφάσεων αυτών μπορεί κάποιος να ανατρέξει στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ ή στις ιστοσελίδες των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις αποφάσεις αυτές.

ΤρΔΠρΠειρ 32/2010
Αίτηση ακύρωσης - Αλλοδαποί - Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) - Απόφαση Διοικητή Τμήματος Αλλοδαπών με την οποία απορρίφθηκε αίτημα για ανανέωση ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς - Αμφισβήτηση ιδιότητας του ομογενούς - Ειδική Επιτροπή Ομογενών - Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών.

Γνδτ ΑΠΔ 1/2011
Δημοσιοποίηση φορολογικών δεδομένων στο διαδίκτυο από το Υπουργείο Οικονομικών ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

ΜΠρΑθ 3177/2010
Αίτηση γονέα για διατροφή από το ενήλικο τέκνο του.

ΣτΕ 319/2011
Σύμβαση μερικής απασχολήσεως - Παράλειψη γνωστοποιήσεως σε Επιθεώρηση Εργασίας - Τεκμήριο υπέρ πλήρους απασχολήσεως.

ΑΠΔ 5/2011
Σύσταση σε ξενοδοχείο για κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

ΣτΕ 350/2011
Κτήση ελληνικής ιθαγένειας, συμμετοχή αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης - Παραπομπή σε Ολομέλεια.