Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Η δημοσιονομική προσαρμογή επιφέρει μεταβολή και άλλων βασικών δεδομένων στην χώρα οδηγώντας αναπόφευκτα σε ένα διαφορετικό σκηνικό την αγορά πρωταρχικά στον τομέα των συγχωνεύσεων και εξαγορών αφού για πολλούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας αυτό διαφαίνεται ως μονόδρομος για επιβίωση. Έτσι μετά την ανακοινωθείσα συγχώνευση στον κλάδο των αερομεταφορών μεταξύ της Ολυμπιακής με την Aegean η οποία εφ όσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού θα προχωρήσει το Φθινόπωρο του 2010, στα μέσα Ιουλίου η Τράπεζα Πειραιώς έκανε πρόταση εξαγοράς του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Αγροτικής Τράπεζας στην οποία όμως δεν φαίνεται να δίνεται συνέχεια ενώ τον Αύγουστο 2010 μετά την δημοσίευση των Ευρωπαϊκών Στρες τεστ και η Εθνική Τράπεζα άφησε να διαφανούν οι προθέσεις της συμμετοχής σε ευρύτερα τραπεζικά σχήματα αφού είναι πλέον γενικά αποδεκτή η άποψη ότι ένα βιώσιμο μοντέλο στην Ελληνική τραπεζική αγορά θα πρέπει να αποτελείται από 2 έως 3 το πολύ σχήματα.