Επικοινωνήστε μαζί μας

Ιπποκράτους 4
106 79, Αθήνα
Ελλάδα

Τηλ: +30 210 3613379
Fax: +30 210 3612084

Επικοινωνία

Εξελίξεις στην υπόθεση δομημένων προϊόντων Lehman Brothers

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας στις 23.10.2008, γιά το θέμα των ενεργειών μας στην υπόθεση των δομημένων προιόντων Lehman Brothers που διατέθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές/αποταμιευτές κάναμε τις ακόλουθες - καλοπροαίρετες - διαπιστώσεις:

Το γενικώτερο προφίλ των περιπτώσεων που μας γνωστοποιήθηκε είναι αυτό του συντηρητικού αποταμιευτή. Οι περισσότεροι αναφέρουν ότι γνώριζαν λίγο ή καθόλου την Lehman Brothers καί δεν είχαν ιδέα του επενδυτικού κινδύνου που τα προιόντα αυτά έφεραν. Προέβησαν δε στην τοποθέτηση των αποταμιεύσεων τους με αποκλειστικό γνώμονα την επμιστοσύνη τους στην Τράπεζα η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά τους όφειλε να γνωρίζει την κατάστασή τους καί να τους συμβουλέυσει ανάλογα. Σε όλες τις περιπτώσεις που μας γνωστοποιήθηκαν οι ιδιώτες επενδυτές διατείνονται ότι η Τράπεζα σε καμία περίπτωση δεν τους ανέφερε ενδεχόμενο κίνδυνο ούτε ποτέ διαχώρησε την θέση της από τους εκδότες ή εγγυητές των προιόντων αυτών ακόμη καί στις περιπτώσεις που υπήρχε κάποια γραπτή αναφορά στην σύμβαση που υπεγράφετο. Τέλος η Τράπεζα παρέλειψε να τους ενημερώσει γιά την επιδείνωση της κατάστασης της Lehman Brothers ήδη από το τέλος της άνοιξης καί δή από την υποβάθμιση της αξιολόγησής της στις αρχές Ιουνίου του 2008 -πάνω από τρείς μήνες πρίν την κατάρρευσή της- πράγμα το οποίο όφειλε να γνωρίζει.

Μετά από λεπτομερή ανάλυση των στοιχείων που μας παρατέθηκαν,καί εν απουσία συγκεκριμένων θετικών αντιδράσεων εκ μέρους των τραπεζών γιά την εξεύρεση κάποιας εξώδικης λύσης σε αυτήντουλάχιστον την φάση, επιβεβαιώσαμε την αρχική μας αποτίμηση γιά την κατά το δυνατόν γρηγορώτερα προσφυγή στην Δικαιοσύνη καί υποβολή αιτήματος δικαστικής προστασίας.

Θεωρούμε εν προκειμένω ότι γιά να αποφευχθεί το «βάλτωμα» της υπόθεσης κάτω από την υπόλοιπη τρέχουσα επικαιρότητα ότι η ταχύτητα είναι πρωταρχικός παράγων σε συνδυασμό ωστόσο με έναν όγκο ικανό να αποτελέσει μία αρχική αποφασιστική δυναμη κρούσης καί φυσικά με μία όσο το δυνατόν καλλίτερη νομική τεκμηρίωση βασισμένη τόσο στα πραγματικά περιστατικά όσο καί στις -διαρκώς μεταλλασόμενες- εξελίξεις.

Γιά τον σκοπό αυτό κρίναμε απαραίτητο δικηγόροι μας να μεταβούν στην Ιταλία καί την Ελβετία αυτή την εβδομάδα προκειμένου να ανταλλάξουν θέσεις καί απόψεις με συναδέλφους μας που οργανώνουν αντίστοιχες νομικές κινήσεις σε άλλες Ευρωπαικές χώρες προκειμένου να ενσωματώσουμε τις θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται σε παρόμοιες καταστάσεις του εξωτερικού. Ως ελπιδοφόρα παρουσιάζεται μία αρχική εξέλιξη στην Γερμανία την οποία καί παρακολουθούμε προσεκτικά προκειμένου να αντλήσωμε συμπεράσματα τα οποία θα είχαν εφαρμογή σε αντίστοιχες Ελληνικές περιπτώσεις www.rp-online.de/public/article/wirtschaft/news/628715/Lehman-Opfer-bekommt-Geld-zurueck.html.

Με γνωμονα τα παραπάνω υπολογίζεται η κατάθεση των αρχικών δικογράφων να γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδος ούτως ώστε αφ ενός μεν να συμπεριλάβωμε τις τελευταίες διεθνέις εξελίξεις αφ ετέρου δε να διατηρήσωμε την δυναμική της απαιτήσεώς μας. Οι αποταμιευτές/επενδυτές οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν λόγους δικαστικής προσέγγισης των απαιτήσεών τους καί ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε ένα σχηματισμό διεκδίκησης θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με το δικηγορικό γραφείο της εμπιστοσύνης τους το συντομώτερο δυνατόν προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάστασή τους καί η δυνατότητα δικαστικών διεκδικήσεων.

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αποτελεί καλοπροαίρετη παρουσίαση της καταστάσεως όπως την γνωρίζουμε σήμερα την 3 Νοεμβρίου 2008. Χρήσιμα στοιχεία μπορείτε να αντλήσετε καί από την ιστοσελίδα της ομάδας Ελλήνων επενδυτών/αποταμιευτών με δομημένα προιόντα Lehman Brothers στην διεύθυνση www.fpolites.gr. Το παρόν κέιμενο δεν συνιστά παροχή νομικών συμβουλών, ούτε καταλογισμό ευθυνών ή προτροπή πρός ενέργειες. Τέλος δεν έχωμε ευθύνη γιά το περιεχόμενο των ιστοσελιδών τρίτων που αναφέρονται στο κείμενο αυτό.